For tillidsrepræsentanter og ledere på produktionsskoler, VUC’er, ungdomsskoler, daghøjskoler og folkeoplysning holder Uddannelsesforbundet et orienteringsmøde, hvor formand Hanne Pontoppidan vil fortælle om ekspertgruppens anbefalinger og de mulige fremtidige scenarier for skolerne og uddannelsesområderne.

Mødet afholdes
Tidspunkt: Den 13. marts kl. 10.00-13.00 
Sted: Vartov, Farvergade 27, den store sal (ved Rådhuspladsen).

Desuden vil Hanne Pontoppidan fortælle om Uddannelsesforbundets arbejde i forhold til den politiske proces, der foregår nu og fremadrettet. Og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte anbefalingerne mv.

Tilmelding sker ved at sende en mail til:  forhandlingsenhed@uddannelsesforbundet.dk
senest den 06.03. kl. 16.00.

Der vil være kaffe/the og lidt morgenbrød ved ankomsten og en sandwich med vand ca. kl. 12.00.

Efterfølgende den 13. marts holder Uddannelsesforbundet høring på Christiansborg, hvor omdrejningspunktet også er ekspertgruppens anbefalinger om overgang til ungdomsuddannelser.

 

Efterfølgende den 13. marts holder Uddannelsesforbundet høring på Christiansborg, hvor omdrejningspunktet også er ekspertgruppens anbefalinger om overgang til ungdomsuddannelser.

 

LÆS MERE

Få et overblik over Uddannelsesforbundets arbejde for de forberedende tilbud