Et stort antal besvarelser vil stille os stærkt overfor arbejdsgiverne! Undersøgelsen handler om medlemmernes holdninger og vurderinger af løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, og det er afgørende, når Uddannelsesforbundet opstiller sine overenskomstkrav. 

Resultaterne af medlemsundersøgelsen vil indgå i Uddannelsesforbundets oplæg til debat om, hvilke krav Uddannelsesforbundet skal møde arbejdsgiverne med.

Prik kollegerne

Alle medlemmer og tillidsvalgte, der er ansat på en offentlig overenskomst, har fået en personlig mail, med et link til undersøgelsen

Vi beder om, at du opfordrer kollegerne til at bruge ca. 5 minutter på at udfylde spørgeskemaet.

Svarfrist

Spørgeskemaet kan udfyldes fra fredag den 3. marts til og med onsdag den 15. marts.

Anonymitet

Deltagelsen i undersøgelsen er anonym, og alle besvarelser behandles fortroligt.

Resultaterne af under­sø­gelsen udsendes med medlemsposten ultimo marts måned og offentliggøres på hjemmesiden.