Alle medlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der er ansat på en offentlig overenskomst, på aftaler i tilknytning til offentlige overenskomster og på FOAS overenskomster har modtaget spørgeskemaundersøgelsen på mail. Ca. halvdelen har svaret.
Svarene varierer en del efter områder. Men der er dog nogle fælles træk, som falder i øjnene.

Indflydelse på arbejdet

En meget stor gruppe på næsten 75% af medlemmer oplever, at de har en tilfredsstillende indflydelse på indholdet i deres arbejde, mens under halvdelen synes, de har tilfredsstillende indflydelse, når det gælder at kunne tilrettelægge sit undervisningsarbejde.

Opgaveoversigter

Opgaveoversigten, som Folketinget besluttede som en værnsregel, da de nuværende arbejdstidsregler blev fastlagt virker tilsyneladende ikke efter hensigten.

Kun en tredjedel af medlemmerne mener, at opgaveoversigten giver et godt overblik over, hvilke opgaver man skal løse. Færre – en fjerdedel - oplever, at opgaveoversigten er baseret på en god forudgående dialog.

Fleksibilitet

Fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen er væsentlig for mange medlemmer. Over firs % tillægger det stor betydning, at der er fleksibilitet i forhold til, hvornår arbejdet skal udføres, mens det for ca. fem og halvfjerds % er væsentligt, at det er fleksibelt, hvor arbejdet udføres.

Mange medlemmer oplever ikke at have denne fornødne fleksibilitet. Kun godt halvdelen oplever, at arbejdstiden er fleksibel, mens halvdelen oplever fleksibilitet i forhold til, hvor arbejdet skal udføres.

Arbejdspres

Arbejdspresset opleves generelt set som stort. 60 % oplever, at tid og opgaver ikke matcher hinanden

Opgørelse af arbejdstid

Godt 35 % vurderer, at arbejdstiden ikke opgøres korrekt.

Hvad er mest belastende for medlemmerne i deres undervisningsarbejde?

Blandt en række svarmuligheder nævnes disse forhold mest:

  • Den manglende overensstemmelse mellem opgaverne og tiden, der er til rådighed.
  • Lederens måde at lede på
  • Opgaveoversigten og/eller dialogen herom er mangelfuld
Løn og seniorvilkår er vigtige krav

Når medlemmerne giver deres bud på øvrige overenskomstkrav peger de på lønforbedringer og på bedre vilkår for seniorer.

Det videre arbejde med overenskomstkrav

De mange svar med de bemærkninger medlemmerne har valgt at give bliver nu behandlet ift. de konkrete overenskomstområder. Samtidigt indgår de i arbejdet i hovedbestyrelse, sektionsbestyrelser og i E-udvalget frem mod det ekstraordinære repræsentantskabsmøde til september, som endeligt fastlægger Uddannelsesforbundets overenskomstkrav.

Tak for jeres bidrag.