Ved OK15 aftalte de centrale overenskomstparter, LC og Moderniseringsstyrelsen, et bilag til bestemmelserne om arbejdstid. I papiret beskriver parterne initiativer, som kan bidrage til, at lærere og ledere kan lykkes med deres vigtige opgaver. De centrale parter var enige om at tage fælles ansvar for at understøtte initiativerne og følge op på, om de formulerede målsætninger nås.

Initiativerne var målrettet

  • Opgaveoversigten
  • Kvalitet i opgaveløsningen
  • Arbejdsmiljø og social kapital
  • En god start på lærerlivet

Det er disse temaer, som er omdrejningspunkter for de tre evalueringsmøder, der skal holdes i maj måned.  

Alle tillidsvalgte på områderne har fået direkte mail torsdag den 16. marts om møderne og med materialet hertil.

Tilmeld jer evalueringsmøder

Uddannelsesforbundet opfordrer til at du tager kontakt til din ledelse og at i fællesskab melder jer til et af møderne:

Svendborg, Best Western Hotel Svendborg, den 24. maj 2017

Tilmelding Svendborg

Aarhus, Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus, den 30. maj 2017.

Tilmelding Aarhus  

København, Park Inn Copenhagen, den 31. maj 2017.

Tilmelding København