”Tro på dig selv – det gør vi” – sådan hedder det udspil regeringen lagde frem onsdag den 10. maj. Med udspillet ønsker regeringen at etablere en ny Forbedrende Grunddannelse, som er forankret i kommunerne.

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan har på ingen måde lagt skjul på, at hun stiller sig stærkt uforstående overfor modellen, hvor kommunerne får ansvaret og styringen.

På orienteringsmødet den 16. maj i København vil formanden dels redegøre for udspillet, dels forsøge at opridse nogle af de mulige fremtidige scenarier for skoler og uddannelsesområder.

Desuden vil hun orientere om Uddannelsesforbundets arbejde i forhold til den politiske proces – før og efter udspillet.

I løbet af dagen vil der også være områdeopdelte møder, hvor der vil blive lejlighed til at drøfte de mere områdespecifikke spørgsmål.

Video fra dagen

Alle tillidsrepræsentanter og ledere på produktionsskoler, VUC’er, ungdomsskoler, daghøjskoler og folkeoplysning er inviteret til informationsmødet.
Hanne Pontoppidans oplæg fra dagen bliver optaget på video, og onsdag den 17. maj vil alle tillidsrepræsentanter på de berørte områder få en mail med link til videoen og slides fra dagens oplæg.

Hanne Pontoppidans om regeringens reformudspil

Tre ting er absolut en ommer: