Noget tyder på, at regeringen går efter at få landet en politisk aftale snart, og måske inden Folkemødet på Bornholm starter den 15. juni. 

Det er ikke vores indtryk, at det er lige op over, men det kan lige pludseligt gå stærkt.

Som I måske har set, har S, SF og Radikale Venstre i weekenden meldt ud, at de mener, der er behov for væsentlige (og efter vores opfattelse rigtige) ændringer i regeringens udspil. Det kan derfor gå hen at blive et ret tætpakket forhandlingsforløb her den næste tid. 

 Vi har tidligere lovet, at vi vil holde et nyt Vartovmøde for tillidsrepræsentanter og ledere på de berørte områder, når der er nyt.

 Bliver aftalen landet i denne uge, vil vi holde et informationsmøde:

  • Tirsdag den 6. juni

Hvis aftalen bliver landet i næste uge, holder vi informationsmøde:

  • Tirsdag den 13. juni

Sæt allerede nu kryds i kalenderen de to dage.Vi vil med kort varsel sende tillidsrepræsentanter ved produktionsskoler, VUC’er, ungdomsskoler, daghøjskoler og folkeoplysning en mail med en indkaldelse med hurtig tilmeldingsfrist. Så hold øje med jeres mail.

Som ved de tidligere møder kan I invitere jeres leder med.