Over 100 overenskomstforhandlere på det offentlige område var i denne uge samlet til forhandlerkonference. Og her løftede chefforhandler Flemming Vinter, formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), sløret for, hvad der bliver det centrale krav til de forestående overenskomster på statens område:

- Vi vil et opgør med Finansministeriets nedskæringspolitik. Fra start til slut kommer vi til at sige nej til videreførelsen af en praksis, hvor et politisk italesat hul i den offentlig kasse skal fyldes ved at forringe vilkårene for vores medlemmer, siger Flemming Vinther i en pressemeddelelse.

Manglende respekt for fælles aftalesæt

Tidligere på året fik staten i en voldgiftssag medhold i, at de trods mange års kutyme for de arbejdsgiverbetalte fridage - kunne opsige dem med tre måneders varsel. Det er den slags, der skal sættes en stopper for.

-  Den måde, vi har set de statslige arbejdsgivere agere på, er uden respekt for vores fælles aftalesæt og den danske models måde at tænke i fælles løsninger. Deres adfærd  er ødelæggende for arbejdsglæden hos de ansatte i staten. Og jeg er stærkt forundret over, at de i en periode, hvor de har så stærkt brug for de ansattes opbakning til hastige forandringer og reformer, spiller hasard med samarbejdet, siger Hanne Pontoppidan.

Svære forhandlinger

Flemming Vinther lægger ikke skjul på, at de kommende forhandlinger bliver nogle af de sværeste overenskomstforhandlinger, der har været i mange år, da de kommer i kølvandet på en 2025-plan og lancering af sammenhængsreformen. Men det får ham ikke til at slække på kravene:

- Kampen for at genskabe respekten om de offentligt ansattes engagement og få gjort op med den nuværende arbejdsgiveradfærd er den vigtigste kamp, vi har kæmpet i mange år. Det gør ikke noget, at en kamp er hård, så længe den er rigtig og vigtig nok siger Flemming Vinther.