De aftalte justeringer af Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) drejer sig blandt andet om:

  • Den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen ophæves. Det betyder, at eleven har ret til men ikke pligt til merit.
  • Maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse ophæves. Det betyder, at elever med en praktikuddannelse på mere end to år ikke skal have afkortet deres praktikuddannelse.
  • Elever, der kun mangler et certifikatfag (fx førstehjælp, arbejdsmiljø) for at opfylde overgangskravene, får mulighed for at følge undervisningen og afslutte certifikatfaget på grundforløbet, samtidig med at eleverne følger undervisningen i hovedforløbet.
  • Tid brugt på RKV skal ikke længere fratrækkes undervisningstiden. Samtidig nedsættes den maksimale varighed af RKV’en fra 10 dage til 5 dage.

Initiativerne kræver ændringer af lov om erhvervsuddannelse, lov om AUB og af bekendtgørelse om erhvervsuddannelse, som forventes at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018.