Der har på det seneste været en række politiske forhandlinger om den Forberedende Grunduddannelse. Men det står nu klart, at der ikke bliver en politisk aftale på denne side af sommeren. Forhandlingerne fortsætter efter ferien, og Uddannelsesforbundet følger dem fortsat nøje.

Det betyder, at det varslede informationsmøde for tillidsrepræsentanter på de berørte områder den 23. juni er aflyst og udskudt til der falder en aftale på plads. Efter sommerferien følger flere informationer om det.