Lærere på VUC, EUD, AMU og på produktionsskolerne har krav på en opgørelse af hele deres præsterede arbejdstid, når en normperiode er afsluttet. Og arbejdstidsopgørelsen skal udleveres. Forekommer der overarbejde, skal det godtgøres med afspadsering med et tillæg på 50% eller udbetales med timeløn med et tillæg på 50%.

Desværre ser vi en del eksempler på, at man på VUC og EUD/AMU ikke bruger den korrekte opgørelsesmetode for overtid, men i stedet anvender reglerne om merarbejde fra AC-overenskomsterne (GL m.fl.).

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at sikre, at forskellen på vores regler om betaling for overtid og AC-lærernes regler om merarbejdsbetaling respekteres. Ellers bliver vores medlemmer nemt snydt.
Selvom man på skolen anvender det samme system for tidsregistrering for både Uddannelsesforbundets lærere og AC-lærerne skal vores medlemmer have hele deres præsterede arbejdstid opgjort. Er der overtid skal dette håndteres efter reglerne på Uddannelsesforbundets aftaleområder.