Det er skoler som daghøjskoler, voksenuddannelsescentre, produktionsskoler og ungdomsskoler, der kan blive omfattet af den reform, Lars Løkke Rasmussen ifølge Politiken vil forhandle i foråret. Han mener ifølge avisen, at det tilbud vi i dag giver unge, som ikke er lykkes i folkeskolen er komplekst og uoverskueligt.

I morgen kommer det ekspertudvalg, som regeringen har nedsat, med sine anbefalinger om fremtiden for de såkaldte forberedende tilbud.

Formand for ekspertgruppen Stefan Hermann vil ikke gå i detaljer med anbefalingerne, men siger i Politiken: ”De her 70.000 unge med de allerstørste problemer har vi stillet over for det mest komplekse system. Det skal forenkles, og fokus skal på de unge”.

Uddannelsesforbundet har siden ekspertudvalget blev nedsat arbejdet for at gøre beslutningstagerne opmærksomme på, hvad mangfoldigheden af de forberedende tilbud betyder for de unges muligheder for uddannelse.

Mandag den 13. marts står forbundet bag en høring på Christiansborg, hvor ekspertgruppes anbefalinger til regeringen om "bedre overgange til ungdomsuddannelser" skal debatteres og belyses ud fra, om det er svaret på de unges problemer.