Daghøjskoler, voksenuddannelsescentrene, produktionsskoler og ungdomsskoler er blandt de skoleformer som kan blive omfattet af ændringer, der må komme på de forberedende tilbud. Det er ikke besluttet endnu, hvad der kommer til at ske. Lige nu afventer regeringen at få anbefalinger fra et udvalg, de nedsatte i efteråret. Anbefalinger kommer sandsynligvis i slutningen af måneden. KL er allerede kommet med et udspil.
Uddannelsesforbundet har siden ekspertudvalget blev nedsat arbejdet for at gøre beslutningstagerne opmærksomme på, hvad mangfoldigheden af de forberedende tilbud betyder for de unges muligheder for uddannelse.

På forskellige måder har Uddannelsesforbundet taget aktiv del i debatten og mandag den 13. marts står forbundet bag en høring på Christiansborg, hvor ekspertgruppes anbefalinger til regeringen om "bedre overgange til ungdomsuddannelser" skal debatteres og belyses ud fra, om det er svaret på de unges problemer.

Følg debatten om ændringer af de forberedende tilbud på Uddannelsesforbundets hjemmeside og facebookside – Deltag og giv din mening til kende.

LÆS MERE: