Siden A2B i 2012 fik en aftale med en kommune om danskuddannelse har LC/Uddannelsesforbundet forsøgt at forhandle sig frem til en overenskomst på området, men det er endnu ikke lykkedes. Arbejdet blev kompliceret af, at A2B i 2013 valgte at anvende deres HK-overenskomst i forhold til underviserne også.

Formålet med aktionen er at gøre opmærksom på, at fordi A2B ikke vil indgå overenskomst for lærerne, er deres løn og ansættelsesvilkår ringere, end hvad der gælder for øvrige lærergrupper inden for danskuddannelserne.

Ved årsskiftet indførte LC blokade mod A2B, som alle lærerorganisationer sympatiserer med. Det betyder, at medlemmer af organisationerne ikke må søge og tage arbejde hos A2B (en del af AS3).

Blokaden er på ingen måde et mål i sig selv – målet er en overenskomst. Og aktionen skal gøre opmærksom på den manglende overenskomst.

A2B har danskuddannelse i Hjørring, Rebild, Mors, Solrød, Maribo, Jammerbugt, Aarhus, Fredericia og Birkerød. Nogle steder varetager de al danskuddannelse, andre steder kun en (lille) del.

Alle kan deltage i aktionen. Det kræver ingen tilmelding.