Den ny overenskomsten kommer til at gælde fra den 1. september og er økonomisk på niveau med Uddannelsesforbundets øvrige overenskomster på sprogcenterområdet.

Slut med konkurrence på lærervilkår

A2B er en privat udbyder af danskuddannelse, og har aftaler med en række kommuner landet over. Og med overenskomsten med A2B, er alle sprogcentervirksomheder i Danmark nu dækket af overenskomster med Lærernes Centralorganisation/Uddannelsesforbundet.
Det betyder, at lærerne ikke længere - via deres løn- og ansættelsesvilkår - bliver del af priskonkurrencen, der er mellem aktørerne, når kommunerne sender sprogundervisning i udbud.

Blokade ophævet

Da overenskomsten kom i hus blev blokaden mod A2B ophævet, og alle medlemmer må igen gerne søge arbejde hos sprogcentervirksomheden.

Den nye overenskomst bliver på sigt lagt på Uddannelsesforbundets hjemmeside. Men kan nu rekvireres i sekretariatet.