Hvordan er det gået med reformen af erhvervsuddannelserne (EUD)? Det er et spørgsmål, som Uddannelsesforbundet gerne vil have undervisere fra erhvervsskolerne til at tage stilling til.

Og derfor inviterer Uddannelsesforbundet til et udviklingsseminar, hvor underviserne kan dele og diskutere deres oplevelse af, hvordan reformen påvirker deres hverdag.

LÆS MERE OM DE TRE SEMINARER

Forbundet opfordrer derfor alle medlemmer af forbundet på erhvervsskolerne til at melde sig til seminaret – og ikke mindst tillidsrepræsentanterne til at tilskynde deres kolleger til at deltage.

Her vil det blive diskuteret, hvordan mødet med reformen er blevet oplevet ude på skolerne, hvilke udfordringer og muligheder den har ført med sig, og om dens mål virker i praksis.

Der vil i alt blive afholdt tre seminarer rundt om i landet i slutningen af april.

Inputtet fra seminarerne vil blive omsat til indspark til undervisningsministeren og forligspartierne bag reformen, ligesom de vil indgå i en gennemgang af Uddannelsesforbundets politik på området.