Resultatet er en estimeret løn og pension på baggrund af de oplysninger, der angives. Det indeholder den centralt fastsatte løn samt en estimeret lokalt aftalt løn baseret på dit områdes landsgennemsnit. Derfor kan resultatet være forskelligt fra, hvad den enkelte faktisk får i løn. Resultatet i løberegneren skal afspejle lønniveauet på dit område, under forskellige forudsætninger, så du og andre tjekke, hvor I ligger lønmæssigt.

Vi håber, I kan bruge beregneren, når I snakker løn med især nye kolleger.
Skal du regne mere præcist på om, lønsedlerne er korrekte på din arbejdsplads, skal du bruge løntabellerne. Husk at den løn, som I selv har forhandlet lokalt, skal lægges oven i det beløb, som fremkommer af tabellerne.