Flere folketingspolitikere har vist interesse for konsekvenserne om ændringen af tælledagene på AVU, der er en del af finanslovsforslaget. Derfor er Uddannelsesforbundet i gang med at indsamle dokumentation. Politikerne ønsker konkrete tal, som de kan gå videre med og forholde sig til politisk i relation til behandlingen af Finanslovsforslaget. 

Deltag i undersøgelse

På mail har vi udsendt et regneark, som vi beder jer udfylde og indsende med tal fra jeres VUC. De samlede tal skal vi bruge i forhold til det politiske arbejde.          
Regnearket bedes tilbagesendt Uddannelsesforbundet snarest muligt og senest mandag den 7. november 2016 til lok@uddannelsesforbundet.dk og tth@uddannelsesforbundet.dk