Uddannelsesforbundet er positiv overfor professionel og kollegial videndeling mellem lærere. Men de seneste besparelsesrunder på vore områder betyder, at standardisering af digitale platforme for undervisningsmidler for alvor kan blive en trussel mod lærernes ophavsret, og derfor er det vigtigt, at der er aftaler på området på den enkelte skoler. Det gælder på de fleste af Uddannelsesforbundets skoleformer.

Sørg for at der er aftaler

Uddannelsesforbundet har været i dialog med bl.a. professor i ophavsret Morten Rosenmeyer om fakta ift. læreres ophavsret. Morten Rosenmeier er formand for UBVA (udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde), som arbejder med beskyttelse af underviseres ophavsret.
På den baggrund er Uddannelsesforbundets anbefaling, at I kontakter sekretariatet for råd og vejledning, hvis der ikke er aftaler på jeres arbejdsplads om ophavsrettigheder, når I fx afleverer materialer til digitale platforme for undervisningsmaterialer

Det kommunale område

På det kommunale område (ungdomsskoler, sprogcentre og folkeskoler) er der taget initiativ til en afklaring ift. de centrale arbejdsgivere i KL.

Det statslige område

På det statslige område (EUD,VUC og produktionsskoler) og på private sprogcentre, daghøjskoler og projekter er vejen at indgå lokalaftaler. Her opfordres I til at søge rådgivning i sekretariatet.