Uddannelsesforbundet har brug for tillidsrepræsentanternes vurdering af status og synspunkter ift. lokalt aftalt løn på deres skole. Derfor er der fredag den 18. november sendt et spørgeskema ud på mail til alle foreningsformændene på AMU og EUD samt til tillidsrepræsentanterne på VUC, kommunale sprogcentre og ungdomsskoler. Du kan også deltage i undersøgelse nederst på siden.

Undersøgelsens resultat skal bruges i lærerorganisationernes arbejde med evt. justeringer af aftalerne om lokalt forhandlet løn ved overenskomstforhandlingerne i 2018.

Svarfrist

Fristen for svar er fredag den 25. november. Svarene er anonyme.

Vi håber, alle har tid til og mulighed for at udfylde skemaet. Det tager kun få minutter. Svarerne er vigtige for Uddannelsesforbundets arbejde.