Justitsministeriet har udgivet en ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er en tidligere vejledning fra 2006, som er revideret i forlængelse af en betænkning fra et ekspertudvalg.

Udvalgsarbejde viser usikkerheder

Arbejdet i udvalget (hvor Uddannelsesforbundet har været repræsenteret via FTF) viste, at der mange steder hersker usikkerhed om spørgsmål som:

  • Hvornår må man udtale sig kritisk om sin arbejdsplads?
  • Skal man gå til sin ledelse, før man udtaler sig offentligt om sin arbejdsplads?
  • Kan man risikere at miste sit arbejde, hvis man afslører ulovlige forhold på sin arbejdsplads?
  • Hvad er reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed?

Vejledningens formål

Formålet med vejledningen er at:

  • virke som en guide for ansatte og ledere på offentlige arbejdspladser i konkrete situationer
  • hjælpe til at styrke de offentligt ansattes deltagelse i den offentlige debat
  • hjælpe til, at man på offentlige arbejdspladser rundt om i landet kan fremme åbenhed og debat om arbejdspladsens forhold

Omfattet af regler for offentligt ansatte

En stor del af Uddannelsesforbundets medlemmer er omfattet af reglerne for ytringsfrihed for offentligt ansatte. Det drejer sig om ansatte i kommunerne på et kommunalt sprogcenter, i ungdomsskolen og på et jobcenter mv. Og ansatte i staten, herunder på et VUC samt ansatte på en erhvervsskole eller et sprogcenter, som er fusioneret med en institution med statsligt selveje (VUC og/eller STX).