Regeringens omprioriteringsbidrag vil forringe vilkårene for kommunernes mulighed for at levere velfærdsydelser til borgene markant. Desuden vil det koste yderligere 14.400 kommunalt ansatte deres job, viser tal fra FTF. Det skal lægges oveni de 30.000 offentligt ansatte, som er sparet væk de seneste år.

Velfærdsalliancen holder demonstrationer mod regeringens omprioriteringsbidrag rundt om i

Danmark den 12. maj. Der afholdes demonstrationer i 60 kommuner.