Alle erhvervsskoler og VUC kan gratis tilmelde sig Projekt Professionel Kapital, som går ud på at kortlægge skolens professionelle kapital. Projektet er et samarbejde mellem GL og Uddannelsesforbundet.

Læs mere om Projekt Professionel Kapital.

I kan få yderligere information ved henvendelse til Uddannelsesforbundets sekretariat, tlf. 70 70 27 22 eller via mail til forhandlingsenheden eller en af konsulenterne:

•     forhandlingsenhed@uddannelsesforbundet.dk
•     Flemming Jørgensen, flj@uddannelsesforbundet.dk
•     Lene Vibjerg, lvi@uddannelsesforbundet.dk
•     Torben Thilsted, tth@uddannelsesforbundet.dk