Vi opfordrer alle tillidsrepræsentanter til, at I taler med arbejdsmiljørepræsentanterne og foreslår dem at deltage.

På temadagene dykker vi ned i de mange dilemmaer og udfordringer, som den enkelte medarbejder konfronteres med, når der opstår kritiske situationer i arbejdslivet.

  • Hvordan reagerer medarbejdere i disse situationer?
  • Ytrer medarbejderne sig kritisk, forbliver de tavse, resignerer de eller forlader de arbejdspladsen?

Hvordan hænger disse reaktioner sammen med det psykiske arbejdsmiljø?

Bemærk: Kun AMR kan deltage på kurset.