Undervisningsministeriet har i dag udsendt brev til produktionsskolerne om bemyndigelse til at forhandle puljen til lokalløn pr. 1. april 2016.  

Samtidig kan her ses oversigt over det beløb, som den enkelte skole kan forhandle.

Tillidsrepræsentanterne kan nu gennemføre forhandling om brug af puljen til lokalløn med ledelsen.

Uddannelsesforbundet har først nu set fordelingen af puljen med udsendelsen til skolerne. Du bedes derfor kontakte forbundet, såfremt puljebeløbet giver anledning til spørgsmål.