Uddannelsesforbundet modtager mange henvendelser fra sygeramte medlemmer, som har modtaget brev om, at bopælskommunen påtænker at stoppe udbetalingen af sygedagpenge/refusion til arbejdsgiveren.

Normalt sker det med en kort høringsfrist, og det er typiske i sager med stress, psykiske belastningsskader, usikre diagnoser og usikre prognoser.

Ophør af sygedagpenge medfører normalt, at den sygemeldte overgår til et jobafklaringsforløb med en sats svarende til kontanthjælp.

Kontakt os

Vi beder derfor vores tillidsrepræsentanter om at være opmærksomme på kolleger, som er ramt af alvorlig sygdom/længerevarende sygdom.

Kontakt hurtigst muligt forbundet, hvis du har kolleger, som har risiko for at blive ramt af ophør af sygedagpenge.

SYGDOMSTJEKLISTE
Du kan bruge tjeklisten til at blive skarp på, hvilke faktorer du skal være særlig opmærksom på