I de seneste år har der været en række eksempler på, at de statslige arbejdsgivere har benyttet sig af diverse krumspring uden om samarbejdet med de lokale tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer. Det handler fx om manglende vilje til at udlevere lønoplysninger ved forhandling af løn lokalt og manglende orientering af tillidsrepræsentanterne ved afskedigelser. Desuden har man provokeret med en påstand om, at 10% af de ansatte i staten ikke "performer" tilstrækkeligt og derfor skal følges op på og evt. afskediges. Kursusopslag for ledere i staten om håndtering af medarbejdere, som er påståede "low performere", er sendt ud med billeder at disse medarbejdere sovende henover et skrivebord.

Ændret adfærd ender hos ministeren
Denne adfærd hos de statslige arbejdsgivere kommer i en tid med store nedskæringer og omlægninger. Og det er en udvikling bort fra en normal samarbejds- og forhandlingsstil fra arbejdsgivernes side er uacceptabel for CFU (centralorganisationen for alle organisationer med medlemmer i staten). Derfor er der for nogle uger siden anmodet om et møde om forholdene med finansministeren, som har det politiske ansvar for denne udvikling.

Projekter stillet i bero
Mødet er ikke afholdt endnu. Indtil et møde kan holdes med den nye finansminister, er en række personalepolitiske projekter sammen med arbejdsgiverne stillet i bero.