Searched with: { SearchIndexType: , LuceneQuery: +(+(searchPath:1802 topics:1802) +places:"komm sprogcentre") }

TR-håndbog

I håndbogen finder du materiale, du kan bruge i dit hverv som tillidsrepræsentant. Du skal først vælge ansættelsessted og dernæst emne. Under de enkelte emner er indholdet opdelt i forskellige indholdstyper som vejledninger, værktøjer, love og aftaler.

Komm. Sprogcentre: Løntabeller - centralt aftalt løn

Du skal være med til at sikre, at dine kolleger får den løn, de har krav på. Din opgave som TR er også at bistå dem i tvivlspørgsmål omkring lønnen.

I den forbindelse kan løntabellerne her på siden være en hjælp. Tabellerne giver dig overblik over den del af lønnen, som aftales centralt ved overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne. Ud over de aktuelle løntabeller kan du se løntabeller fem år tilbage i tiden. Du kan også finde information om transportgodtgørelse, regler ifm. tjenesterejser og andre ulempegodtgørelser.

Er du i tvivl om, hvilke sted- og områdetillæg der gælder på arbejdspladsen, kan du orientere dig på listen over stedtillægsområder.

Tabellerne vedrører ikke den del af lønnen, som tillidsrepræsentanterne forhandler decentralt/lokalt. Vil du vide mere om decentrale/lokale aftaler, skal du først vælge emnet "løn" og derefter "Lokalt aftalt løn-lønforhandling".

Vær opmærksom på

Uddannelsesforbundet bestræber sig på at sikre, at informationerne om løn er opdaterede. Forbundet påtager sig dog ikke ansvaret for eventuelle fejl og mangler.

Medlemsvejledning

Medlemsvejledningerne er skrevet på tværs af ansættelsesområder og er råd og vejledninger rettet mod medlemmer. Teksterne kan også være relevante for dig som tillidsrepræsentant.

Løntabeller

Hvis du bliver pålagt at rejse i din arbejdstid, kan du få godtgørelser for dine rejseudgifter.

Takster for godtgørelser for rejseudgifter:

Transportgodtgørelse
Pr. km. kr.
Bil og motorcykel  
- almindelig godkendt kørsel 1,94
Kørsel i henhold til bemyndigelse  
- indtil 20.000 km 3,54
- ud over 20.000 km 1,94
Kørsel i udlandet 1,94
Knallert og cykel 0,53

 Time-dagpenge+hotel/måltider

Hvis du bliver pålagt at rejse i din arbejdstid, kan du få godtgørelser for dine rejseudgifter.

Takster for godtgørelser for rejseudgifter:

Transportgodtgørelse
Pr. km. kr.
Bil og motorcykel  
- almindelig godkendt kørsel 1,98
Kørsel i henhold til bemyndigelse  
- indtil 20.000 km 3,56
- ud over 20.000 km 1,98
Kørsel i udlandet 1,98
Knallert og cykel 0,53

 Time-dagpenge+hotel/måltider