Konflikt er en realitet

Fra XXX er konflikten en realitet, og her har du som tillidsrepræsentant en vigtig rolle i forhold til dine kolleger.

TR-opgaver under konflikt

Første konfliktdag er xxxx. 
Få et overblik over, hvilke opgaver du som tillidsrepræsentant på en konfliktomfattet arbejdsplads står overfor:

Opgaver fra konflikten bliver en realitet

Den geografiske base-inddeling

Mange opgaver og aktiviteter under konflikten bliver koordineret fra syv geografisk opdelte baser i landet. Det er vigtigt, at du har god kontakt til din base.

De syv baser

Informationer fra forbundet

Personlig mail til medlemmer

Uddannelsesforbundet informerer alle medlemmer, der bliver omfattet af konflikten, i en direkte mail, men hjælp dem gerne med at finde svar på det, der optager dem.

Hjemmesiden

Overblikssiden om OK18 bliver løbende opdateret med informationer, der er relevante for medlemmer. Denne side bliver opdateret med viden og værktøjer, som er relevante for TR-arbejdet – både for TR, der er omfattet af konflikt, og TR, der ikke er. 

Nyhedsbreve

Under konflikten udsender Uddannelsesforbundet nyhedsbrevet Konflikt-nyt, som i perioden erstatter Medlemsposten og TR-posten.  Alle medlemmer, der er omfattet af konflikten, får Konflikt-nyt dagligt. Alle medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, får Konflikt-nyt to gange om ugen.

TR’ernes mini-guide til konflikt

Vi har samlet nyttig viden til dig som TR – uanset om du er omfattet af konflikt eller ej.

Miniguide til tillidsrepræsentanter
stemning.JPG

Vi er en del af et fællesskab

Alle offentligt ansatte står sammen om tre krav til arbejdsgiverne. Overlæger og portører, IT-folk og pædagoger, præster og 3Fere, akademikere og HKere. Dyrlæger og socialpædagoger. Sygeplejersker og soldater. Kravene er:

 • En lønudvikling for offentligt ansatte, der svarer  til udviklingen på det private område
 • Stop for forringelser af arbejdsvilkår fx betaling af frokostpausen
 • En forhandlet arbejdstidsaftale for lærerne

Arbejdsgiverne har ikke villet komme os i møde. Vores udgangspunkt er, at der ved OK18 skal findes en løsning for alle. Vi er en del af kampagnen. 

En løsning for alle

Hvis dine kolleger spøger til til OK-forhandlingerne

Der er indgået forlig for hele det kommunale område og  det regionale, men vi venter fortsat på, om der kommer et forlig mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. Hvis du taler med dine kolleger OK-udviklingen, så kan du finde de informationer, du har brug for på Uddannelsesforbundets hjemmeside. Der er både informationer til dig, som er omfattet af konflikt, og dig, som ikke er.

Overbliksside om OK18Miniguide til tillidsrepræsentanter

Vi er en del af et fællesskab

Alle offentligt ansatte står sammen om tre krav til arbejdsgiverne. Overlæger og portører, IT-folk og pædagoger, præster og 3Fere, akademikere og HKere. Dyrlæger og socialpædagoger. Sygeplejersker og soldater. Kravene er:

 • En lønudvikling for offentligt ansatte, der svarer  til udviklingen på det private område
 • Stop for forringelser af arbejdsvilkår fx betaling af frokostpausen
 • En forhandlet arbejdstidsaftale for lærerne

Arbejdsgiverne har ikke villet komme os i møde. Vores udgangspunkt er, at der ved OK18 skal findes en løsning for alle. Vi er en del af kampagnen. 

En løsning for alle

Facebookgrupper for alle aktive

Vi har oprettet følgende Facebookgrupper, som alle kan se og melde sig ind i. 
Grupperne skal bruges til at dele viden og koordinere aktiviteter i forbindelse med en eventuel konflikt. 

København og hovedstadenNordjylland
Fyn Sjælland
Sydjylland Midtjylland
Østjylland 

Materialer til medlemsmøder

For ansatte på erhvervsskoler

Video hvor Hanne Pontoppidan fortæller, hvorfor konflikten også berører  tjenestemandslignende ansatte. 

For ansatte på private overenskomster

Video hvor Hanne Pontoppidan fortæller, hvorfor konflikten også berører ansatte på private overenskomster. 

 

slikkepind-fb.jpg

Sådan får du merchandise

Vi har lavet en række produkter, som I kan bruge for at skabe synlighed og opmærksomhed før og under en konflikt. Det er:

 • Skilte med slogans
 • Halstørklæder
 • Regnslag
 • Badges
 • Klistermærker 

Alle TR kan rekvirere materialer til brug til medlemsmøder, demonstrationer og aktiviteter - om I bliver en del af en konflikt eller ej.
Kontakt sekretariatets administrative sagsbehandler Pernille Nihøj på pni@uddannelsesforbundet.dk, som sender frem til jer.
Vi leverer til jer tillidsrepræsentanter, som derefter udleverer materialer til medlemmer.

Især til jer der ikke er konflikt-ramt

Vi har fået fremstillet en badge med teksten: Det er også min konfliktBrug den til at vise opbakning til dem, der tager en for holdet. De gør det også for dig, for kampen gælder alle læreres arbejdsvilkår.

Demo i Aalborg

Deltag i demoer

Vi opfordrer til, at I deltager i demonstrationer og aktioner for en bedre løsning. ​
Aktiviteter, som Uddannelsesforbundet har en aktie i, og vi hører om, bliver lagt på siden: Konflikt-aktiviteter.

Fortæl os om aktiviteter

Skriv til os på tips@uddannelsesforbundet.dk, hvis du vil tippe os om et arrangement, hvor Uddannelsesforbundet er arrangør/medarrangør.
I mailen skriver du:

 • Navn på aktiviten
 • Sted + adresse
 • Dato + tid
 • Arrangør
 • Praktiske oplysninger 
 • Evt. link eller invitation til arrangement 
Her kan du vise din opbakning

En løsning for alles hjemmeside kan du få et overblik over demonstrationer, møder og andre aktiviteter, der finder sted i nærheden af dig.

Se aktiviteter i dit område

Afstemning blandt medlemmer

Afstemningen kommer til at foregå elektronisk i perioden fra 23. maj til 3. juni klokken 12.

Alle stemmeberettigede medlemmer, som Uddannelsesforbundet har mail-adresser og mobilnumre på, vil få en mail og en sms med et link til urafstemningen.

Det bliver også muligt at afgive sin stemme på hjemmesiden ved hjælp af NemId.

Som tillidsrepræsentant får du mulighed for at oprette dig som bruger af den digitale stemmeboks, hvor du kan hjælpe dine kolleger med at stemme.  
Inden længe får du tilsendt en mail, hvor der er et link, hvor du kan oprette dig som ny bruger.

Særligt om indmeldelse og udmeldelse

Selvom der er indgået forlig, så er konfliktvarslerne ikke afblæst men udskudt til efter, at der foreligger et urafstemningsresultat i starten af juni. 

Det betyder også, at man fortsat ikke kan melde sig ud, medmindre man skal skifte over til en af de faglige organisationer, vi har indgået aftaler med om at kunne skifte organisation. 

Godkendes forliget afblæses konfliktvarslerne og så kan man melde sig ud. Hvis forliget forkastes træder konfliktvarslerne i kraft 5 dage efter.

Regler for indmeldelse og udmeldelse

OK-forligene er stemt hjem - nu skal resultaterne implementeres

Både arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne har nu godkendt forligene ved OK18. Nu skal resultaterne føres ud i livet på skolerne. Som tillidsrepræsentant skal du have særligt fokus på følgende emner.

Løn

På alle områder kommer der lønstigninger med virkning fra 1. april 2018. Du og dine kolleger skal være opmærksomme på, at lønnen faktisk bliver reguleret, og at det fremgår på lønsedlen. Uddannelsesforbundet arbejder på højtryk på at opdatere løntabeller og lønberegner på hjemmesiden, så I har redskaberne i orden. 

Desuden rummer forliget på det statslige område en forventning om, at der i overenskomstperioden vil være en årlig lokal lønudvikling på 0,5 procent af den samlede lønsum. På det kommunale område er tallet skønnet til 0,20 procent.
Det er væsentligt, at I tydeliggør denne forventning, så der tages budgetmæssig højde for lokale kommende lønforhandlinger.
produktionsskolerne er det vigtigt, at lokallønspuljen udmøntes fuldt ud - blandt andet ved overgangen til FGU. 

Betalt spisepause

På både det kommunale og statslige område er det slået fast, at betalt spisepause er en overenskomstsikret ret. Lærerne er forpligtet til at stå til rådighed i spisepausen. På nogle skoler på Uddannelsesforbundets områder har ledelsen fjernet den betalte spisepause. Tag kontakt med sekretariatet, hvis I har brug for hjælp til at få genetableret betalt spisepause.   

Arbejdstid – og tilrettelæggelse

Der kunne ikke opnås enighed om en aftale om arbejdstid. Hverken på det kommunale eller det statslige område. Derfor gælder reglerne fra lov 409 stadig. Alligevel indeholder forliget nogle muligheder.  
Det fremgår af både det statslige og kommunale forlig, at parterne har været enige om at betone mulighederne for at indgå lokale aftaler. Denne mulighed bør ledelsen være opmærksom på – eller gøres opmærksom på. På det kommunale område forhandles der pt. lokalaftaler i en række kommuner. Uddannelsesforbundet anbefaler, at I prøver muligheden af.

Forud for normperioden/skoleåret skal ledelse og TR drøfte, hvordan planlægningen af arbejdsåret skal foregå på skolen, herunder hvordan dialogen om opgaveoversigten struktureres. Det er vigtigt, at TR tager initiativ til en sådan drøftelse, hvis ikke ledelsen gør det.

I begge forlig er der formuleringer om et bedre samarbejde mellem ledelse og TR.

statens område er parterne er parterne enige om, at TR eller ledelsen kan søge bistand hos de centrale overenskomstparter, hvis samarbejdet ikke fungerer.
På det kommunale område er formuleret en målsætning om en ”ny start” for samarbejdet mellem parterne – både lokalt og centralt. Blandt andet nedsættes en kommission, som skal komme med anbefalinger og forslag til forhandlinger om en arbejdstidsaftale ved OK21 eller tidligere.
Kommissionen arbejder i forhold til det kommunale område, men dens arbejde har også stor betydning for forhandlingerne på statens områder. Uddannelsesforbundet følger dette arbejde tæt og vil holde jer orienteret. 

Aflønning af lejrskoler på det kommunale område

På det kommunale område var der enighed om at forbedre lejrskolebetalingen. Det er vigtigt, at I får den implementeret nu.

Afstemningen om OK18 er i gang

Der er nu åbnet for den elektroniske afstemning om OK18. Alle stemmeberettigede medlemmer, som Uddannelsesforbundet har mail-adresser og mobilnumre på, har fået en mail og en sms med et link til urafstemningen.
Tjek spamfilteret eller Outlooks clutter-del, hvis mailen ikke er nået frem. 
Det er også muligt at stemme på hjemmeside (kræver NemId):

Urafstemning

Hovedbestyrelsens vurdering

Punktvis gennemgang af forligene

Vurder selv rækkevidden/betydningen af de enkelte punkter

 • Økonomisk ramme ✔
 • Reallønsfremgang ✔
 • Afskaffelse af privatlønsværn ✔
 • Påstået gæld fra 2008 frafaldet ✔
 • Reguleringsordning, så vi følger med løn på det private ✔
 • Betalt spisepause i overenskomsten ✔
 • OK-dækning af timelønnede ( det statslige område) ✔
 • Lejrskoleregler (det kommunale område) ✔
 • Plustid (det statslige område) ➗
 • Manglende arbejdstidsaftale ➗
 • Arbejdstidskommission / ”arbejdstidspakke” ❓
Uddybende gennemgang af forligene

Hovedbestyrelsens anbefaling: STEM

Digital stemmeboks

Som tillidsrepræsentant har du mulighed for at oprette dig som bruger på den Digitale stemmeboks.  

Få din kolleger til at stemme

Du kan logge på den Digitale stemmeboks både fra en computer, en tablet og fra en mobil. På den måde kan du gå rundt til dine kolleger og hjælpe dem med at afgive deres stemme om overenskomstresultatet.
Når du er logget ind på den Digitale stemmeboks, kan dine kolleger afgive deres stemme ved hjælp af deres cpr-nummer. 

Sådan opretter du dig som bruger 

Hvis du allerede har oprettet dig, kan du logge ind med din email og det password, du har valgt.

Hvis du ikke har oprettet dig som bruger, skal du på log-ind-siden skrive din email og klikke på glemt password. Så får du mulighed for at oprette et password, og du vil derefter kunne logge ind.

Log ind på digital stemmeboks 

Mail med link til den Digitale stemmeboks

Fredag 25. maj fik alle omfattede tillidsrepræsentanter tilsendt en mail fra Uddannelsesforbundet med link til at oprette et password. Der viste sig desværre at være en fejl i systemet, så linket ikke virkede. Søndag den 27. maj fik alle en mail fra ”mail robot” fra afstemningsfirmaet Assembly Voting, hvor linket til at oprette et password virker. 

Vejledning

Se hvordan du bruger den Digitale stemmeboks, når du er oprettet som bruger

Sådan bruger du den digitale stemmeboks