Fælles værktøj

Erhvervsskolen Nordsjælland har gode erfaringer med at bruge et skema til tidsregistrering.

Skemaet er lavet i et Excel-ark. Arket er medarbejder og leders fælles værktøj til at sikre, at arbejdstiden registreres korrekt, samt at evt. overarbejde eller andre afvigelser i arbejdstiden reguleres løbende.

Synliggørelse af arbejdsmængde

I skoleåret 14/15 registrerede lærerne på Teknisk Skole Rybners i Esbjerg deres arbejdstid, og det har været med til at synliggøre arbejdsmængden.