Der er flere argumenter taler for, at der indføres en tidsregistreringssystem på skolen:

 

 1. Arbejdstiden skal opgøres – et tidsregistreringssystem er velegnet til det

  Det er ledelsens ansvar at opgøre arbejdstiden. Det fremgår flere steder:

  • §§ 7 og 8 i tjenestemændenes arbejdstidsaftale (gælder kun EUD)
   Opgørelsen skal være rigtig: Ifølge § 7 opgøres arbejdstiden i timer og minutter, og der foretages ingen afrunding ved opgørelsen af den præsterede arbejdstid, medmindre dette er aftalt lokalt.
    
  • I resultatpapiret fra OK 15 fremhæves pligten til at opgøre den præsterede arbejdstid.
    
  • I resultatpapiret fra OK15 fremgår, at læreren skal have mulighed for at få kendskab til den præsterede arbejdstid.
    
 2. Tidsregistrering er velegnet til at sikre korrekt aflønning

  Ledelsen skal opgøre lærerens arbejdstid for at sikre korrekt udbetaling af:
   
  • Overtid ved normperiodens afslutning.
  • Ulempeydelser.
  • Udbetaling af tillæg, fx ved faste timegrænser for undervisning.

 3. Tidsregistrering er et godt redskab i planlægningen

  • Det er et relevant planlægnings- og prioriteringsredskab for ledelsen.
  • Det er et relevant planlægnings- og prioriteringsredskab for lærerne, idet de nemmere får overblik over anvendt tid. Lærerne kan dermed nemmere forholde sig til skolens prioriteringer.

 4. Tidsregistrering er et godt dialogredskab

  • Tidsregistrering kan understøtte den løbende dialog om opgaver, prioritering og kvalitet, fx om opgaveoversigten.
  • Overbelastning kan bedre modvirkes, når anvendt tid er gennemskuelig for alle.
  • Tidsregistrering kan gå i dialogen mellem lærer og ledelse om et godt arbejdsmiljø og socialt kapital. Fx
   • Er ledelsen tydelig? Dvs. er der god overensstemmelse mellem retningslinjer fra øverste leder og dispositioner fra nærmeste leder?
   • Opleves arbejdsvilkårene at være ensartede og retfærdige?
   • Er arbejdet jævnt fordelt?
   • Kan samarbejdet styrkes?
  • Et tidsregistreringssystem sikrer, at dialogen om opgaver, prioritering og kvalitet sker med udgangspunkt i en fælles metode og ikke mange forskellige.

 5.  Tidsregistrering kan gøres nemt

  • Det er Uddannelsesforbundets erfaring, at etablering af et tidsregistreringssystem kan udvikles, så det er nemt at anvende, og at det kan fungere til ledelsens og lærernes tilfredshed.

Læs mere:

Lærerne på Teknisk Skole Rybners i Esbjerg registrerede i skoleåret 14/15 deres arbejdstid, og det var med til at synliggøre arbejdsmængden.

Tidsregistrering har synliggjort arbejdsmængden