Tidsregistrering

Det er ledelsens ansvar at kunne opgøre arbejdstiden. På mange arbejdspladser, hvor arbejdet i øvrigt tilrettelægges fleksibelt, anvendes tidsregistrering blandt andet med det formål at kunne opgøre arbejdstiden.

Der er mange fordele ved tidsregistrering. Registrering af tid medvirker til at give både skolen og lærerne overblik, og er derfor et velegnet redskab til en løbende dialog om opgaver og prioritering. Det er også et egnet middel til at opgøre arbejdstiden. Desuden kan det medvirke til at sikre, at der ikke sker overbelastning og på denne måde indgå i dialogen om godt arbejdsmiljø og socialt kapital. Endelig kan det medvirke til at sikre korrekt aflønning i forhold til ulempegodtgørelser, weekendgodtgørelse og overtid. Som tillidsrepræsentant bør du søge gennemført retningslinjer og principper for tidsregistrering. Hvis der ikke er etableret et tidsregistreringssystem på skolen, bør lærerne opfordres til at registrere tiden selv.

Dialogen mellem ledelse, lærere og tillidsrepræsentanter er afgørende for at nå de overordnede formål.

Som tillidsrepræsentant bør du overveje en række forhold ved oprettelse af et tidsregistreringssystem. Nedenfor følger forslag til emner, der kan indgå i dialogen om et tidsregistreringssystem.

Fordele ved et tidsregistreringssystem

Skema til og gode erfaringer med tidsregistrering