----------------------------------------------------------------------------

Vil du hjælpe os med at få flere medlemmer?

Vi ved, at det kan være svært at tage snakken med kollegerne om at blive medlem.

Derfor har vi lavet en folder, som skal gøre det nemmere for dig som tillidsrepræsentant at tage hul på diskussionen om, hvorfor Uddannelsesforbundet er det bedste sted at være organiseret, når I skal over på FGU.

Vi har lavet folder målrettet FGU

Uddannelsesforbundet er som det eneste fagforbund med til at påvirke løn og arbejdsvilkår på FGU. Det handler folderen om. Du kan bruge den som anledning til at tage snakken om, hvad vi kan gøre for dig og dine kolleger.

Nemt at melde sig ind

Folderens bagside er lavet som en indmeldelsesblanket, så det er nemt at melde sig ind. Man skal bare udfylde bagsiden og aflevere den til dig.

Herefter kan du scanne den eller tage et billede af den og sende den til os elektronisk – eller du kan sende den med posten. Husk blot at blanketter udfyldt med personlige oplysninger ikke må ligge frit fremme. Lås dem inde, indtil du afleverer dem.

folder.jpg

Vil du have folderen?

Har du brug for folderne, kan du bare skrive det til maj@uddannelsesforbundet.dk, så sørger vi for, at du får en stak. Skriv hvor mange du vil have – og hvor vi skal sende dem hen.

Valg af midlertidig tillidsrepræsentant for medarbejderoverdragede fra VUC til FGU

På det enkelte VUC kan der vælges en tillidsrepræsentant for den gruppe lærere, som er udpeget til at overgå til FGU, hvis gruppen ønsker det, og ledelsen er enig. Det fremgår af et brev fra Undervisningsministeriet sendt den 5. oktober 2018.
Valg af en tillidsrepræsentant for de udpegede er midlertidigt, og valget vil kun gælde frem til 1. august 2019. 

Vi opfordrer til, at tillidsrepræsentanter på VUC hurtigst muligt efter udpegningen af medarbejdere samler gruppen, der skal til FGU, og drøfter muligheden for at vælge en tillidsrepræsentant og at være behjælpelige med at udføre et valg, hvis de ønsker det.
For nemheds skyld vil vi forkorte titlen på denne ”særlige” tillidsrepræsentant på VUC til FGU-TR.   

FGU-TR skal anmeldes på sædvanligvis til Uddannelsesforbundet, der efterfølgende anmelder vedkommende til ledelsen.

Anmeld tillidsrepræsentant

Udpegning af medarbejdere til FGU

Datoen for udmelding om medarbejderoverdragelse fra VUC og produktionsskoler til den ny FGU-institution skal ske inden den 30. november 2018. 

Udmelding om medarbejderoverdragelse for driftsoverenskomstparter -  samt udbydere af KUU, som ikke er forankret på produktionsskoler eller VUC’er, skal ske senest 31. januar 2019.

Ministeriet peger tydeligt på, at samarbejdsudvalget (SU) skal ind i processen i perioden inden udmeldingen om overdragelsen finder sted. 
I har som tillidsrepræsentanter ret til at blive inddraget og ikke kun informeret.

Uddannelsesforbundet opfordrer til, at I bruger jeres indflydelse til at arbejde for principper for både dem, der bliver tilbage og dem, der bliver overført.

Reglerne fremgår af bestemmelserne om SU, og der gælder tilsvarende regler for skoler med under 25 ansatte (kravet for oprettelse af et samarbejdsudvalg).

Bestemmelserne om SUBestemmelser om samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte

Fortæl os hvem der overdrages til FGU

For at vi i Uddannelsesforbundet løbende kan følge med i om overdragelserne finder sted, opfordrer vi alle tillidsrepræsentanter på de berørte skoler til at orientere os, så snart overdragelsesbrevene er udleveret til kollegerne.

Tillidsrepræsentantens rolle og opgaver

På produktionsskolerne skal alle medarbejdere overdrages til de nye FGU-institutioner, så her er det vigtigt at sikre sig, at alle kolleger har fået et brev om overdragelse.

Tillidsrepræsentanten fortsætter uændret som TR for kollegerne på produktionsskolen frem til overdragelsen.

På VUC er det kun en del af medarbejderne der skal overdrages til FGU.

Læs mere: Færre VUC-lærere end ventet skal på FGU

Her er det vigtigt, at TR er med til at sikre, at processen forløber på en ordentlig måde.

På flere VUC’er er der imidlertid udpeget tillidsrepræsentanter og andre TR-beskyttede tillidsvalgte til at overgå til FGU. Det er vores klare opfattelse, at tillidsvalgte qua deres tillidshverv ikke kan udpeges, før en forhandling har fastslået, at det er sagligt at udpege TR-beskyttede jf. aftalen om tillidsrepræsentanter i staten §11, stk. 2.  Hvis der bliver udpeget tillidsvalgte, så bedes I kontakte forbundet omgående.

Forbundet vil i øvrigt anbefale, at der gives gruppen af medarbejderoverdragede mulighed for at kunne samles, så de i fællesskab kan forholde sig til deres nye arbejdssituation som medarbejderoverdraget til FGU. Hvis det vurderes relevant, kan der tales med ledelsen om at tilknytte for eksempel en arbejdspsykolog.

FVU, OBU og KUU aktivitet fra andre uddannelsessteder flytter med til de nye FGU-institutioner. Det betyder, at lærere der primært varetager opgaver relateret til de aktiviteter kan have en ret til at blive overdraget sammen med opgaverne til de nye FGU-institutioner.

Vi skal bede dig som tillidsrepræsentant undersøge, om du har kolleger, der kan have ret til en virksomhedsoverdragelse. Har du kolleger, der har ret til en virksomhedsoverdragelse skal du kontakte din ledelse for at drøfte dine kollegers rettigheder og proces for virksomhedsoverdragelse.

Når det handler om medarbejderoverdragelse for driftsoverenskomstparter -  samt udbydere af KUU, som ikke er forankret på produktionsskoler eller VUC’er -  er fristen for at udpege medarbejdere udsat.
Den 9. november har Undervisningsministeriet meddelt, at fristen for at sende listen over medarbejdere på, der er udpeget til FGU på disse områder, kan ske frem til den 31. januar 2019.
Undervisningsministeriet opfordrer dog til, at det sker inden den tidligere udmeldte frist 31. november 2018.

Når alle oplysninger om overdragelserne er indsendt til sekretariatet, sender vi en mail ud til alle de berørte medlemmer med information om, hvad der gælder for dem i forbindelse med overdragelsen.