Informations- og netværksmøder om FGU’en

I september 2018 holder Uddannelsesforbundet fem regionale netværksmøder for TR’er om den forberedende grunduddannelse (FGU).

Mødet giver dig en mulighed for at blive opdateret på sidste nyt vedrørende overgangen til FGU, herunder specifikt de første FGU bestyrelser, processen for virksomhedsoverdragelse og læreplans- og fagbilagsarbejdet.

På møderne vil fokus også være på at danne TR netværk i de 27 FGU dækningsområder, således at der bland andet sikres god dialog og samarbejde mellem TR’er og de 2 udpegede medarbejderrepræsentanter i de første FGU bestyrelser.

Oversigt over møder

3. september – Region Hovedstaden: AFUK produktionsskole, København4. september – Region Syd: Elsesminde Produktionsskole, Odense6. september -  Region Sjælland: Klemmenstrupsgård, Køge10. september - Region Midt: Horsens Produktionsskole11. september – Region Nord: Ålborg Produktionsskole

Møderne varer fra klokken 11- 16.
Vær opmærksom på at programmet også indeholder separate møder i sektionsbestyrelserne.

Vedtagne love om FGU 

Lov 199 - Lov om forberedende grunduddannelseLov 200 - lov om institutioner for forberedende grunduddannelseLov 201 - lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.Lov 202 - følgelov

Mere om FGU

Læs en gennemgang af den politiske aftale, og hvad den betyder for lærere og undervisere:

FGU - Forberedende Grunduddannelse

Dialogmøder om læreplaner og fagbilag (FGU)

Læreplans- og fagbilagsgrupper er i gang med at udarbejde læreplaner og fagbilag. På dialogmøderne medbringer grupperne udkast til de nye planer, og du får mulighed for at drøfte planerne med grupperne.

 

To-do liste

Tillidsrepræsentanter

Hold din kontaktperson på sekretariatet og din sektionsformand godt orienteret:

 • Hvad optager medlemmerne?
 • Er der information fra ledelsen?
 • Hvad sker der i regionen?

Sekretariatet

 • Opdaterer løbende denne side med materialer og vejledninger og sidste nyt på siden: www.uddannelsesforbundet.dk/fgu
 • Indkalder til møder i forhold til processen
 • Deltager i medlemsmøder, når der er behov for det
 • Rådgiver
 • Udsender vejledninger

Tillidsrepræsentanter

Gør jer klar i forhold til personalepolitikken. Brug SU og foreslå udarbejdelse af plan for processen. Husk, det er ledelsen, der udpeger, hvem der overdrages!

 • Søg uformel dialog med ledelsen om processen
 • Hold klubmøder
 • Brug informationer fra Uddannelsesforbundet
 • Få spørgsmål fra medlemmerne afklaret - gerne via brug af siden: Spørg sekretariatet eller ved direkte kontakt
 • Få alle aftaler om ansættelsesvilkår skrevet ned og formaliseret. Så følger de med, når I bliver virksomhedsoverdraget
 • Få løftet lønnen lokalt (HUSK: varige tillæg)

Sekretariatet

 • Opdaterer løbende denne side med materialer og vejledninger og sidste nyt på siden: www.uddannelsesforbundet.dk/fgu
 • Indkalder til møder i forhold til processen
 • Deltager i medlemsmøder, når der er behov for det
 • Rådgiver
 • Udsender vejledninger

Tillidsrepræsentanter

 • Søg kontakt med TR-kolleger på de andre skoleformer og etabler netværk
 • Tag evt på skolebesøg
 • Brug netværket til at udveksle informationer og viden
 • Brug netværket til at melde spørgsmål, bekymringer og forslag ind til Uddannelsesforbundets sekretariat

Sekretariatet

 • Understøtter netværkene
 • Bringer informationer og viden videre til Undervisningsministeriet og forligspartier
 • Indkalder til møder i forhold til processen
 • Holder møder med netværkene
 • Deltager i medlemsmøder, når der er behov for det
 • Rådgiver
 • Udsender vejledninger

Arbejdsopgaver

På to-do listen kan du se, hvilke opgaver der er for henholdsvis tillidsrepræsentanter og Uddannelsesforbundets sekretariat. Hele vejen ønsker vi at sikre et godt gensidigt informationsniveau.

Samlet to-do-liste til print (pdf)

 

Infomøde.JPG

Powerpoint fra info-møder

I slutningen af 2017 holdt Uddannelsesforbundet info-møder i hele landet for medlemmer og tillidsrepræsentanter.

PowerPoint fra Hanne Pontoppidans oplæg

PJECER

Uddannelsesforbundet har udgivet to pjecer, som du kan rekvirerer ved at sende en mail til: info@uddannelsesforbundet.dk

 Få et overblik over forløbet til FGU åbner

 Lønmuligheder på produktionsskoler

 
Tidslinjen over forløbet frem til FGU’en åbner