Arbejdstiden for et år – årsnormen - udgøres af antallet af arbejdsdage af 7,4 timer:  

Antal kalenderdag i året minus fridage (weekender) og søgnehelligdage giver i gennemsnit i alt 227 à 7,4 timer = 1680 timer.

Årsplan

Normperiode 2015/16

1680

Undervisningsforløb

Kernefag

 • Dansk - Basis, G, F, E, D
 • Dansk som andetsprog - Basis, G, F, E, D
 • Engelsk - Basis, G, F, E, D
 • Fransk - Basis, G, F, E, D
 • Historie - D
 • Matematik - Basis, G, F, E, D
 • Naturvidenskab - G, F, E, D
 • Samfundsfag - G, D
 • Tysk - Basis, G, F, E, D
 • Samarbejde og kommunikation – G

Tilbudsfagene:

 • Billedkunst - D
 • Formidling - D
 • Grundlæggende IT - Basis, G
 • Idræt - D
 • Latin - E, D
 • Livsanskuelse - D
 • Psykologi - D
 • Samarbejde og kommunikation - G

Fag/hold/forløb

Antal timer

580

Mat bas. 1

120

Natur vid. 2

60

 

30

 

80

 

105

 

90

 

 

Opgaver i tilknytning til undervisningen

 

605

Eksamen, censur

 

100

Funktioner

 

195

Projektor

 

50

Kompetenceudvikling

 

27

Aldersreduktion

 

60

Møder mm

 

30

Andre opgaver

 

50

Sum

 

1697

Overtid

 

17