Opgaveoversigt for XX

 

Opgaveoversigt 1.1. - 31.12. 2015

Opgavens forventede omfang
(norm 1872,20 timer)

   

Forventet undervisning og tilknyttet forberedelse

 

Undervisning hovedforløb tømrer 1. halvår

180 timer

Forberedelse til hovedforløb tømrer

155 timer

Brobygning

100 timer

Forberedelse til brobygning

75 timer

Undervisning G1 erhvervsfag

280 timer

Forberedelse G1 erhvervsfag

280 timer

   

Funktioner

 

Studievejledning

100 timer

   

Større kendte opgaver

 

Udvikling af G1

120 timer

Komptenceudvkling

111 timer

Koordinering og samarbejde med kolleger

110 timer

   

Tjenestefrihed

 

Ferie og særlige feriedage

222 timer

Afspadsering af overarbejde

48 timer

   

Øvrig tid

 

Pauser mv. med rådighedsforpligtelse

91,2 timer

   

I alt

1872,20 timer