Forud for OK15 fik mange lærere ikke en opgaveoversigt, og flere af de lærere, der gjorde, fandt opgaveoversigten mangelfuld.
Ved OK15 har de centrale parter derfor været enige om at betone, at der bør ske en kvalificeret dialog om opgaveoversigten, og at den skal være udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier.

Som TR bør du have fokus på tre dele:

Punkter til overvejelse:
 • Processen og rollefordelingen bør være tydelig
 • Der bør løbende følges op på opgaveoversigten
 • Dialogen om opgaveoversigten bør foregå i rimelig tid forud for normperioden
 • Væsentlige ændringer bliver til efter en fornyet dialog
 • Tidshorisonten bør overvejes
  • Kort tidshorisont: En kort periode vil øge opgaveoversigtens retvisende karakter
  • Lang tidshorisont: En længere periode kan øge muligheden for at undgå skævbelastning
  • Både kort og lang tidshorisont: Det er muligt at arbejde ud fra en overordnet opgaveoversigt for hele perioden og en mere detaljeret oversigt for kortere perioder, fx et kvartal
Punkter til overvejelse:
 • Der bør skabes en ramme for opgaveoversigtens indhold
 • Opgaveoversigten bør være forståelig
 • Opgaveoversigten bør være gennemskuelig
 • Opgaveoversigten bør være saglig
 • Opgaveoversigten bør være retvisende
 • Opgaverne bør specificeres:
  • Lektioner
  • Forberedelse
  • Andre større opgaver (fx minimum 20 timer)
 • Lektioner, forberedelse og andre større opgaver bør specificeres
 • Den estimerede tid bør fremgår

Lærer og ledelse bør med jævne mellemrum drøfte, om de udmeldte forventninger om opgaver, tiden til opgaveløsningen og det forventede kvalitetsniveau fortsat holder stik.

Punkt til overvejelse: