Eksempel på dagsordener for møderækken
 

1. møde
  • Hvad forstår vi ved kvalitet i undervisningen?
  • Har vi et fælles billede af, hvordan arbejdsmiljøet er på skolen?
  • Hvordan er status for den sociale kapital?
  • Har vi umiddelbare bud på, hvorledes forholdene kan optimeres?
  • Hvordan understøtter vi fremadrettet en god løbende dialog om de 3 temaer?
2. møde

Hvilke rammer skal der være for dialogen om opgaveoversigten, og hvorledes skal den konkret udformes?

3. møde

Hvordan sikres kvaliteten i  opgaveløsningen, herunder hvordan sikrer man en effektiv forberedelse og gode rammer for samarbejde om opgavevaretagelsen?

4. møde

Hvordan understøttes en jævn fordeling af arbejdsopgaverne? Hvorfor og hvorledes sikres det, at både lærere og ledere har kendskab til den præsterede arbejdstid?

5.møde

Hvordan sikres en god introduktionsfase for nye lærere?

6. møde

Hvordan udmeldes nye initiativer, hvordan sikres det, at de forankres blandt alle ledere og lærere og hvornår evalueres initiativerne?

Eksempel på den gode mødeproces

Den gode mødeproces har til formål at skabe enighed

Overblik

Begge parter fremlægger deres synspunkter og overvejelser. De beskriver gode eksempler og udfordringer på skolen. Hensigten er at lytte til og forstå hinandens overvejelser samt afklare, om man har en fælles opfattelse af situationen og udfordringerne.

Forløb der foregår i enighed

Parterne overvejer om der er behov for i fællesskab at indsamle yderligere oplysninger. Hvordan får begge parter optimal indflydelse på resultatet? Hvordan og hvornår skal lærerteams’ og/eller andre inddrages?

Fælles ide-udvikling

Hvordan angribes udfordringerne? Hensigten er i fællesskab at se muligheder fremfor forskelle.

Løsning

Konkretisering af hvilke initiativer, der skal tages, samt hvordan og hvem, der følger op på dem.