Den gode dialog kan understøttes på flere måder

 

  • Processen
  • Forberedelsen
  • Selve dialogen

Processen

Det er hensigtsmæssigt at få fastlagt en proces, så både ledelse og TR’ere er indstillede på rammerne for dialogen. Det kan både dreje sig om, at få fastlagt, hvornår forskellige emner skal på dagsordenen, men også om en systematik for dialogen.

Se eksempel på en god møderække og en god mødeproces

Forberedelsen

Det er en god ide at være forberedt til dialogen. Det kan blandt andet være værd at overveje:

  • Hvilke eksempler er der på beslutninger og samarbejde mv., der fungerer godt i forhold til at sikre kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital
  • Hvilke udfordringer oplever lærerne  i forhold til at sikre kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital?
  • Kan udfordringerne beskrives og evt. dokumenteres? Det kan eksempelvis være gennem lærermøder, henvendelser fra kolleger, undersøgelser blandt kolleger, konkrete begivenheder mv.
  • Er der bud på løsningsmuligheder? Forholdene kan være forskellige på de enkelte afdelinger på skolen. Kan man hente inspiration fra de velfungerende afdelinger? I TR-netværket?
  • Uddannelsesforbundet m.fl.?
  • Hvilke udfordringer har din ledelse? Hvordan kan dine løsningsforslag bidrage til at afhjælpe disse udfordringer?

Selve dialogen

Formålet er at finde løsninger til fælles bedste. Derfor er det væsentligt at være lyttende, konstruktiv og afklaret i forhold til, hvad der tjener kollegerne bedst.