Argumenter for at tillidsrepræsentant og ledelse i samarbejde styrker dialogen om opgaveoversigten kan være:

Læreren kan få indflydelse på indholdet i eget job via dialogen

Medarbejdernes indflydelse på egne opgaver er et væsentligt parameter i forhold til høj kvalitet i opgaveløsning, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af den sociale kapital.

Ledelsens grundlag for at planlægge og prioritere kvalificeres

En dialog om sammenhængen mellem kvalitet, omfang og tid til de forskellige opgaver vil give ledelsen et mere kvalificeret grundlag at planlægge og prioritere ud fra.

Opgaveoversigten kan styrke en jævn arbejdsbelastning

En tidlig dialog om, hvornår de respektive opgaver skal løses, giver bedre mulighed for at en jævn arbejdsbelastning og dermed en bedre balance mellem arbejdsliv og fritid.

Opgaveoversigten giver bedre overblik over tidsforbruget

Opgaveoversigtens angivelse af et tidsforbrug giver bedre mulighed for, at den enkelte lærer og ledelse løbende kan vurdere i samarbejde, om tidsforbruget er estimeret korrekt, eller om der er behov for justeringer.