Opgaveoversigt

Opgaveoversigten er et vigtigt planlægnings- og prioriteringsredskab for ledelse og lærere.

Ved OK15 var der enighed mellem de centrale parter om, at have fokus på opgaveoversigten som et middel til at understøtte kvalitet, et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital. Som tillidsrepræsentant bør du derfor søge gennemført retningslinjer og principper for: ● Processen omkring opgaveoversigten ● Indholdet i dialogen mellem lærer og ledelse om opgaveoversigten ● For opgaveoversigtens indhold ● Hvorfor bør dialogen om opgaveoversigten styrkes.

Dialogen mellem ledelse, lærere og tillidsrepræsentanter er afgørende for at nå de overordnede formål.

Som tillidsrepræsentant skal du have fokus på proces, indhold og dialog.

Opgaveoversigten er et helt centralt planlægnings- og prioriteringsredskab for både ledelse og lærere.

Eksempel på en aftale om rammer for dialogen om opgaveoversigten.

Eksempel på hvordan en opgaveoversigt kan se ud for en ansat på EUD.

Eksempel på hvordan en opgaveoversigt kan se ud for en ansat på VUC.