Nyt til tillidsrepræsentanter

Du kan sortere nyheder til tillidsvalgte efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
21.01.2019
  • TR-info

Medlemsmøde for lærere på sprogcentre

Situationen på sprogcentrene er presset. Derfor holder Uddannelsesforbundet et orienteringsmøde om udviklingen, og hvad der bliver gjort.

07.01.2019
  • TR-info

Har I brug for en afdækning af trivslen på jeres skole?

Uddannelsesforbundet tilbyder alle erhvervsskoler og VUC-centre at deltage i Professionel Kapital. Sammen med afdækning af det fysisk arbejdsmiljø kan projektet erstatte den traditionelle APV. Med din arbejdsplads til før 1. februar.

07.01.2019
  • TR-info

Ny uddannelse i dansk som andet sprog lader vente på sig

Tilbage i 2016 indgik et flertal i Folketinget en aftale om at forkorte og ændre uddannelsen til underviser i dansk som andet sprog for voksne. Der er stadig intet nyt om, hvornår uddannelsen udbydes.

07.01.2019
  • TR-info

Forlig om de private sprogcentre hos FOAS

En lang dag og aften i Forligsinstitutionen den 2. januar førte til et forlig mellem arbejdsgiverne i FOAS (AOF og Lærdansk) og Uddannelsesforbundet.

11.12.2018
  • TR-info

Fortæl Uddannelsesforbundet om overdragelse til FGU-institutionerne

For at sikre, at alle virksomhedsoverdragede medlemmer får de rette informationer, har vi brug for din hjælp.

11.12.2018
  • TR-info

Husk regionale møder om overdragelse til FGU

Uddannelsesforbundet inviterer TR’ere fra VUC og produktionsskoler til møder i januar med fokus på overdragelsen til FGU. Dine medlemmer, som er udpeget til FGU, inviteres også til fyraftensmøde.

11.12.2018
  • TR-info

Kampen for betalt spisepause fortsætter i 2019

Det bliver tidligst i slutningen af næste år, at den faglige voldgift om betalt spisepause kommer frem til en afgørelse. Den uafklarede situation vækker stor frustration blandt lærerne på de berørte skoler, men ifølge professor er der håb for lærerne.

13.11.2018
  • TR-info

Lokal løn til forhandling på produktionsskoler

Tillidsrepræsentanter kan nu gennemføre forhandling om brug af puljen til lokalløn med ledelsen.

29.10.2018
  • TR-info

Vi venter stadig på OK18-tekster

Det går langsomt med at færdiggøre de endelige overenskomsttekster med resultaterne efter OK18. Mens de kommunale områder nærmer sig en afslutning, er der ingen udvikling på det statslige område. Blandt andet giver betalt frokostpause på nogle få skoler problemer.

02.10.2018
  • TR-info

Ny spiller på danskuddannelsesområdet

Firmaet Jobs Partner har netop vundet udbuddet af danskuddannelse i Ærø Kommune. Firmaet står også for undervisningen af indvandrere på Læsø, og Uddannelsesforbundet har kontaktet firmaet med henblik på at indgå en overenskomst.