Nyt til tillidsrepræsentanter

Du kan sortere nyheder til tillidsvalgte efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
16.01.2017
  • TR-info

Vær obs på opgørelse af arbejdstid

Desværre er der flere eksempler på, at VUC og EUD/AMU ikke bruger den korrekte opgørelsesmetode for overtid. Derfor opfordres alle til at være opmærksomme på, om opgørelsen af arbejdstid er rigtig.

09.01.2017
  • TR-info

Undersøgelse af vilkår for TR-arbejdet

Uddannelsesforbundet har brug for fakta om vilkårene for arbejdet som tillidsrepræsentant og beder alle tillidsrepræsentanter i både foreninger og sektioner om at deltage i en undersøgelse.

08.12.2016
  • TR-info

Stop af sygedagepenge

Flere medlemmer fortæller, at kommuner vil stoppe udbetaling af sygedagepenge/refusion til arbejdsgiveren. Det har konsekvenser for den enkelte, og Uddannelsesforbundet opfodrer alle tillidsrepræsentanter til at være opmærksomme på det.

05.12.2016
  • TR-info

CFU oplever arbejdsgivere viger uden om samarbejde

Samarbejde og forhandling er ikke længere den stil, som CFU oplever, at statens arbejdsgivere praktiserer. Derfor ender sagen nu på finansministerens bord.

02.12.2016
  • TR-info

Tillidsrepræsentanter ønsker lønforbedringer fra centrale forhandlinger

En undersøgelse af lokalt aftalt løn blandt tillidsrepræsentanter på EUD/AMU, VUC og kommunale sprogcentre og ungdomsskoler viser et ønske om, at lønforbedringer primært skal komme via de centrale forhandlinger

28.11.2016
  • TR-info

”Deskstudy” af arbejdstid på det kommunale område

I forbindelse med de regionale dialogmøder om arbejdstid på det kommunale område har EVA udarbejdet et "deskstudy" bestående af en række undersøgelser. Nogle cases tager udgangspunkt i folkeskolen, men vurderingen er, at disse cases principielt er dækkede for Uddannelsesforbundets område.

21.11.2016
  • TR-info

Lærerarbejdstid evalueret

Ledelser og tillidsrepræsenter bør anvende arbejdstidspapiret fra OK15, når de drøfter og forhandler arbejdstid. Sådan lyder opfordringen efter seks regionale møder, hvor lærere, ledere og forvaltningsfolk har evalueret papiret.

18.11.2016
  • TR-info

Ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Justitsministeriet har udgivet en revideret vejledning, der styrke offentlige ansattes deltagelse i den offentlige debat og guide i konkrete situationer.

18.11.2016
  • TR-info

Spørgeskemaundersøgelse om lokal løndannelse

Uddannelsesforbundet har brug for fakta om lokal løn i forbindelse med overenskomstforhandlinger i 2018 og beder foreningsformænd og tillidsrepræsentanter på AMU, EUD, VUC, kommunale sprogcentre og ungdomsskoler om at deltage i en undersøgelse.

14.11.2016
  • TR-info

Undervisere har ophavsret

Uddannelsesforbundet opfordrer alle tillidsrepræsentanter til at være opmærksomme på, om jeres arbejdsplads har lavet aftaler om ophavsrettigheder.