Nyt til tillidsrepræsentanter

Du kan sortere nyheder til tillidsvalgte efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
30.05.2023
  • TR-info

Del dine erfaringer med den kommunale arbejdstidsaftale

Uddannelsesforbundet opfordrer alle tillidsrepræsentanter på ungdomsskoler og kommunale sprogcenter til at dele jeres lokale erfaringer med, hvordan A20-arbejdstidsaftalen har fungeret i praksis. Vi bruger dine svar i vores videre arbejde med arbejdstid.

30.05.2023
  • TR-info

Din mening: Hvordan virker ny løn i staten?

Som TR på et FGU, AMU-Center, en erhvervsskole, et VUC med flere modtog du i fredags den 26. maj et spørgeskema fra Epinon med et link til en undersøgelse om Nye lønsystemer i staten. Svarfristen er 14. juni.

12.05.2023
  • TR-info

Når længerevarende syge kolleger vil holde ferie

Sygdom er en såkaldt feriehindring. Sygemeldte kan som udgangspunkt ikke pålægges at holde ferie eller vælge at holde ferie. Der er dog undtagelser.

12.05.2023
  • TR-info

Få hjælp som kommunal TR til afklaring af arbejdstid

Er du TR er på et kommunalt sprogcenter eller i ungdomsskolen, hvor en ny normperiode begynder efter sommerferien, så kan du finde hjælp i TR-håndbogen. Både når det gælder om at få opgjort arbejdstiden korrekt for dette skoleår og få genopfrisket kravene til nye opgaveoversigter.

12.05.2023
  • TR-info

Nu bliver der syv dage til at søge Den Statslige Kompetencefond

Næste gang statsansatte lærere fra Uddannelsesforbundet kan søge Den Statslige Kompetencefond bliver fra 6. juni til 12. juni. Fordelingen af pengene til efteruddannelse og kompetenceudvikling tildeles ikke længere efter et først-til-mølle-princip.

02.05.2023
  • TR-info

Statslig undersøgelse af arbejdstidsaftalens samarbejdsspor

Som TR på FGU, VUC, EUD, AMU og SKT skal du sammen med ledelsen besvare en spørgeskemaundersøgelse om de første års erfaringer med de nye arbejdstidsaftaler. Udnyt muligheden, da svarerne er vigtige for forbundets videre arbejde med arbejdstid.

18.04.2023
  • TR-info

Forbundets logo bliver moderniseret til efteråret

Omkring 1. september justeres forbundets logo. Hvis du som tillidsvalgt skal købe nyt merchandise til de lokale medlemmer eller have trykt materiale til dit klubarbejde, så overvej om du kan vente til det nye logo bliver offentliggjort.

17.04.2023
  • TR-info

Se de nye løntabeller

Lønnen er igen blevet reguleret for ansatte i kommuner, på de statslige arbejdspladser og for privatansatte på almene virksomhedsoverenskomster. Læs mere om reguleringerne på de forskellige områder.

23.03.2023
  • TR-info

Husk lokale lønpuljer på daghøjskoler, oplysningsforbund, Job & Dansk og SPC Midt

Uddannelsesforbundet minder lokale tillidsrepræsentanter om, at der skal forhandles lokal løn nu i første kvartal.

23.03.2023
  • TR-info

OK23 er ved at være klar til urafstemning

Uddannelsesforbundet har indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for DEKRA, UCplus, HKI, AMU JUUL og Dagbehandlingsskolerne. A2B overenskomsten bliver omfattet af forligsmandens mæglingsforslag.