Nyt til tillidsrepræsentanter

Du kan sortere nyheder til tillidsvalgte efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
09.08.2022
  • TR-info

Tid til at gøre arbejdstiden op fra det afsluttede skoleår  

Hvis normperioden på din skole er skoleåret, er det tid til, at ledelsen skal udlevere den samlede opgørelse af lærernes præsterede tid.

09.08.2022
  • TR-info

Nye kolleger skal med i Uddannelsesforbundet

Gør nyansatte opmærksom på fordelene ved Uddannelsesforbundet og hjælp dem med at blive meldt ind. Du kan få sparring og hjælp til at få organiseret dine nye kolleger i sekretariatet.

14.06.2022
  • TR-info

År 2 med ny arbejdstidsaftale – ungdomsskoler og sprogcentre i kommunerne

Alle ungdomsskoler og en del kommunale sprogcentre med skoleåret som normperiode tager 1. august hul på år 2 med A20-aftalen. Læs, hvad du som TR skal have styr på op til sommerferien.

14.06.2022
  • TR-info

Arbejdstidsaftalen træder i kraft på de sidste statslige skoler til august

Et stort antal erhvervsskoler, AMU-centre, FGU’er, og VUC’er med skoleåret 22-23 som normperiode starter nu op på første år med den ny arbejdstidsaftale for lærerne i staten. Læs, hvad der er vigtigt at få på plads for dig som tillidsrepræsentant.

30.05.2022
  • TR-info

Hav fokus på den præsterede arbejdstid og nye opgaveoversigter i ungdomsskoler og på sprogcentre

En del af de kommunale sprogcentre og ungdomsskolerne skal til august tage hul på år 2 med den nye arbejdstidsaftale. Som TR skal du have øje for at få opgjort de enkelte læreres arbejdstid fra det seneste skoleår. Du skal også være med til at sikre brugbare opgaveoversigter.

30.05.2022
  • TR-info

Opgaveoversigterne skal være klar om knap en måned

Lærerne på EUD, AMU, VUC og FGU, som overgår til nye arbejdstidsaftaler til august, skal have udleveret deres opgaveoversigter senest den 27. juni.

17.05.2022
  • TR-info

Ny aftale for pensionister på statens område

Der træder en ny aftale træder i kraft 1. juni. Kontakt Uddannelsesforbundets sekretariat, hvis der ansættes pensionister på EUD, AMU, VUC og FGU.

17.05.2022
  • TR-info

Undervisning af flygtninge fra Ukraine

Ansættes nye kolleger som følge af undervisningstilbud til voksne og unge flygtninge fra Ukraine, skal de ansættes på samme vilkår som andre af Uddannelsesforbundets medlemmer.

17.05.2022
  • TR-info

Dette er vigtigt lige nu i forhold til arbejdstidsaftalen

Uanset om du er TR på en skole, der skal arbejde efter en ny arbejdstidsaftale for første gang efter sommerferien, eller om du skal i gang med år 2, så læs her, hvad du skal være opmærksom på netop på dette tidspunkt af året.

08.04.2022
  • TR-info

Ny GDPR-aftale for TR’er i kommunerne

Du skal kunne arbejde sikkert og fortroligt, når du bruger arbejdsgiverens IT-udstyr til dit TR-arbejde. Det præciseres i ny standardaftale, som KL og fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet har indgået.