Nyt til tillidsrepræsentanter

Du kan sortere nyheder til tillidsvalgte efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
13.11.2018
  • TR-info

Lokal løn til forhandling på produktionsskoler

Tillidsrepræsentanter kan nu gennemføre forhandling om brug af puljen til lokalløn med ledelsen.

29.10.2018
  • TR-info

Vi venter stadig på OK18-tekster

Det går langsomt med at færdiggøre de endelige overenskomsttekster med resultaterne efter OK18. Mens de kommunale områder nærmer sig en afslutning, er der ingen udvikling på det statslige område. Blandt andet giver betalt frokostpause på nogle få skoler problemer.

02.10.2018
  • TR-info

Ny spiller på danskuddannelsesområdet

Firmaet Jobs Partner har netop vundet udbuddet af danskuddannelse i Ærø Kommune. Firmaet står også for undervisningen af indvandrere på Læsø, og Uddannelsesforbundet har kontaktet firmaet med henblik på at indgå en overenskomst.

01.10.2018
  • TR-info

Regeringens EUD-udspil byder både på sødt og surt

Efter regeringen fremlagde det politisk udspil "Fra folkeskole til faglært", har Uddannelsesforbundet holdt møder med både en række af Folketingets EUD-ordførere og Danske Regioner. Det har givet anledning til yderligere politiske initiativer.

28.09.2018
  • TR-info

Lønnen er steget på de offentlige områder

Den 1. oktober blev lønnen reguleret på de kommunale og de statslige områder som følge af overenskomsten.

14.09.2018
  • TR-info

Manglende samarbejde i SU skal afgøres ved en faglig voldgift

Samarbejdsaftalen blev ikke efterlevet på en erhvervsskole i forbindelse med afskedigelsesdag. Det stod klart, da samarbejdsnævnet i staten behandlede en principiel sag om samarbejde. Men parterne var ikke enige om sanktionens størrelse, så sagen skal nu afgøres ved en faglig voldgift.

04.09.2018
  • TR-info

Erhvervsskoler og VUC'er tilbydes en fuld APV

Uddannelsesforbundet har sammen med GL gennem et par år tilbudt arbejdspladserne at få afdækket den professionelle kapital. Tilbuddet udvides nu til også at omfatte det fysiske arbejdsmiljø.

31.08.2018
  • TR-info

Skærpet fokus på optagelsesregler for FVU-start

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet har fundet anledning til udsende et såkaldt hyrdebrev og en undervisningsvejledning om FVU-start til alle udbydere af uddannelsen.

20.08.2018
  • TR-info

OK18: Spisepausen er betalt

Det er Uddannelsesforbundets klare opfattelse, at sikringen af den betalte spisepause var et af resultaterne ved OK18. Vi hører desværre fra skoler, hvor ledelsen har en anden opfattelse, og opfordrer alle i den situation til at kontakte forbundet.

25.06.2018
  • TR-info

Placering af FGU institutioner og skoler er besluttet  

Der er nu fra politisk hold sat navn på de byer, hvor institutionerne og skolerne skal ligge.