Nyt til tillidsrepræsentanter

Du kan sortere nyheder til tillidsvalgte efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
08.04.2020
  • TR-info

Retningslinjer når skoler genåbner

Efter påske begynder den gradvise åbning af uddannelsesinstitutioner, og her er det vigtigt at være opmærksomme på sundhedsstyrelsens retningslinjer til konkrete tiltag, der sikrer en sundhedsmæssig forsvarlig åbning.

31.03.2020
  • TR-info

Udgangspunkt for aftaler om pålagt ferie er meget forskellige

Forskellen i aftalerne om pålagt ferie skyldes primært, at udgangspunkterne for aftalerne på det offentlige og det store private område i Danmark er ret forskellige. Aftalerne er dermed ikke er helt sammenlignelige, fortæller Uddannelsesforbundet formand Hanne Pontoppidan.

30.03.2020
  • TR-info

Lønnen er steget på de offentlige områder

Den 1. april blev lønnen reguleret på de kommunale og de statslige områder som følge af overenskomsten. For de private områder, der følger statens overenskomst, blev lønnen også reguleret.

17.03.2020
  • TR-info

Nu kommer Forligsmandens mæglingsforslag snart

Efter hårde forhandlinger er der nu indgået aftale for 60.000 ansatte i byggeriet. Dermed har en række store forbund indgået forlig med arbejdsgivere på det private område. Uddannelsesforbundet private overenskomster vil efter al sandsynlighed inden længe overgår til forligsinstitutionen.

17.03.2020
  • TR-info

Lokale generalforsamlinger og valg skal udskydes

Hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet har besluttet, at alle lokale generalforsamlinger og tillidsrepræsentantvalg ikke kan blive holdt, mens skolerne er lukkede som følge af coronavirus.

15.03.2020
  • TR-info

Corona-aftaler skal indgås af Uddannelsesforbundet

Kontakt Uddannelsesforbundets sekretariat, hvis din ledelse ønsker at indgå aftaler med henvisning til corona-krisen. Der skal ikke indgås lokale aftaler for den enkelte arbejdsplads. Medlemmer af Uddannelsesforbundet på private arbejdspladser kan være omfattet af trepartsaftalen om corona-hjælpepakken til arbejdspladser.

18.02.2020
  • TR-info

Lav ikke fratrædelsesaftaler selv

Som TR skal du kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat, hvis et medlem ønsker en fratrædelsesaftale. Ellers risikerer du utilsigtede konsekvenser.

04.02.2020
  • TR-info

Få hjælp til kompetenceudvikling

Tillidsrepræsentanter kan få sparring fra Kompetencesekretariatet om, hvordan man får effekt af kompetenceudvikling, og rådgivning om hvordan man får det bedste ud af medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler.

21.01.2020
  • TR-info

Følg med i de private OK-forhandlinger

Forhandlingerne på det private arbejdsmarked er i fuld gang, og i første halvdel af februar vil vi formentlig se det første forlig. En række af Uddannelsesforbundets medlemmer er omfattet af de private overenskomstforhandlinger, men også overenskomstforhandlingerne for de offentlige områder i 2021 vil være påvirket af de resultater, der opnås i dette forår på det private område.

10.12.2019
  • TR-info

Efter hård start går det bedre på FGU

Efter en urimelig hård opstart mange steder, går det fremad på mange af de nyopstartede FGU-institutioner. Det er Uddannelsesforbundets indtryk efter en besøgsrunde på hovedparten af de 27 institutioner.