19. december 2016 Se TR-posten uge 51
12. december 2016 Se TR-posten uge 50
5. december 2016 Se TR-posten uge 49

 

28. november 2016 Se TR-posten uge 48
21. november 2016 Se TR-posten uge 47
14. november 2016 Se TR-posten uge 46
7. november 2016 Se TR-posten uge 45

 

31. oktober 2016 Se TR-posten uge 44
24. oktober 2016 Se TR-posten uge 42
17. oktober 2016 Se TR-posten uge 42
10. oktober 2016 Se TR-posten uge 41
3. oktober 2016 Se TR-posten uge 40
26. september 2016 Se TR-posten uge 39
19. september 2016 Se TR-posten uge 38
12. september 2016 Se TR-posten uge 37
5. september 2016 Se TR-posten uge 36 
29. august 2016  Se TR-posten uge 35 
   

 

Uge 32, 8. august 2016

Læs om:

 • Nye kolleger - skal være medlemmer!
 • Opgørelse af arbejdstid
 • Brug for hjælp til det psykiske arbejdsmiljø på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og jobcentre? Rekvirer en konsulent
 • Til tillidsrepræsentanter på undervisningsområderne i staten: EUD, AMU, VUC og produktionsskoler: Temadag om TR'ernes opgaver ift. og indflydelsesmuligheder på MUS-samtaler
 • 3. liv.kurser - for alle medlemmer, der er 55+
 • Pædagogisk Sammenslutning holder Storkursus den 16. - 17. september 2016 på Hotel Skanderborghus
 • Presse

Uge 33, 15. august 2016

Læs om:

 • Nye kolleger? - er medlemmer af Uddannelsesforbundet
 • Temadag og arbejdsmiljøseminar
 • Pædagogisk Sammenslutning holder Storkursus den 16. - 17. september
 • Intro-film om Ulandssekretariatet

 

 

Nedenfor kan du se udsendelserne for juni
Uge 23, 1, 6. juni 2016

Læs om:

 • Opgaveoversigter (lov 409) skal udarbejdes og udleveres for næste skoleår
 • Ændring i medlemsstatus og kontaktoplysninger
 • Presse

Uge 24, 1, 13. juni 2016

Læs om:

 • Valg til medlemsfora i Lærernes Pension (alle på nær (EUD)
 • Nyhedsbrev til lærere i dansk som andetsprog

Uge 25, 20. juni 2016

Læs om:

 • Uddannelsesforbundet på Folkemødet
 • Vejledninger til undervisere på EUD
 • Medlemsbrev til medlemmer på VUC
 • Presse
 • Alle modtagere af TR-posten ønskes en god sommerferie

Uge 26, 27. juni 2016

Læs om:

 • Til alle tillidsrepræsentanter i ungdomsskoler og på sprogcenter, ansat i kommunerne: Nu kommer opfølgningsprojektet på arbejdstidspapirerne fra OK 15
 • Inddragelse af tillidsrepræsentanter ved afskedigelser: EUD, AMU, VUC og produktionsskoler
 • Produktionsskoler - Puljen til lokalløn pr. 1. april 2016
 • Alle modtagere af TR-posten ønskes en god sommerferie (Åbningstider i sommerferien)

Bilag:

Orientering om opfølgning

Nedenfor kan du se udsendelserne for maj.

Uge 18, 1, 2. maj 2016

Læs om:

 • Professionel Kapital: Erhvervsskoler og VUC
 • Efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter
 • Arbejdet med opgaveoversigter (arbejdstid efter lov 409)
 • Kampagne mod særtilbud for flygtningebørn
 • Presse

Uge 19, 1. 9. maj 2016

Læs om:

 • Velfærdsalliancen holder demonstrationer i 60 kommuner mod regeringens omkostningsbidrag
 • Materiale fra Temakurset i Svendborg den 6.-8. april 2016
 • Nyhedsbrev til tillidsvalgte på VUC
 • Presse

Uge 20, 1, 17. maj 2016

Læs om:

 • Projekt Professionel Kapital på VUC og erhvervsskoler - opfordring til deltagelse
 • Arbejdsmiljøposten - maj 2016
 • Nye kolleger, som kommer fra Danmarks Lærerforening til Uddannelsesforbundet - kontingentforhold.

Bilag:
Brev til tillidsrepræsentanter, som har nye kolleger, som kommer fra Danmarks Lærerforening til Uddannelsesfor­bundet - kontingentforhold

Uge 21, 1, 23. maj 2016

Læs om:

 • Projekt Professionel Kapital på VUC og erhvervsskoler
 • Efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

 

Uge 22, 1, 30. maj 2016

Læs om:

 • Repræsentantskabsmøde 2016
 • Uddannelsesforbundets indstil til ekspertgruppen for bedre veje til en ungdomsuddannelse
 • Presse

Bilag: Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Nedenfor kan du se udsendelserne for april

Uge 14, nr. 1, 4. april 2016

Læs om:

 • Lønstigninger pr. 1. april 2016 på Uddannelsesforbundets områder

Uge 15, nr. 1, 11. april 2016

Læs om:

 • Temakurset i Svendborg for alle tillidsvalgte i Uddannelsesforbundet

Uge 16, nr. 1, 18. april 2016

Læs om:

 • 1. maj i København og Aarhus
 • Lærernes Pension holder valg til Medlemsforum 2016-19
 • Få hjælp  til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser
 • FTF-A inviterer til temadag om A-kasse-regler
 • Presse

 

Bilag:

1. maj - Morgenarrangement København

1. maj - København

Uge 17, 1, 25. april 2016

Læs om:

 • 1. maj i København og Aarhus
 • VUC: Arbejdstidsspørgsmål
 • VUC: Arbejdstid - Opgaveoversigt som dialogskabelon
 • Presse

 

Bilag:

VUC - dialogskabelon - opgaveoversigt

 
Nedenfor kan du se udsendelserne for marts

Uge 10, nr. 1, 7. marts 2016

Læs om:

 • Vær med til at påvirke Uddannelsesforbundets politik! Hvordan får vi flere unge til at tage en ungdomsuddannelse?
 • Temakursus for alle tillidsrepræsentanter i Uddannelsesforbundet den 6.-8. april 2016 - Deadline for tilmelding i denne uge.
 • Åbentmedlemsmøde den 20.-21. marts 2016 i Sjællandsregionen

Uge 11, nr. 1, 14. marts 2016

Læs om:

 • Arbejdet med opgaveoversigter (arbejdstid efter lov 409)
 • FOAS' almene overenskomst underskrevet

Uge 12, nr. 1, 21. marts 2016

Læs om:

 • Lønstigninger på det statslige område pr. 1. april 2016
 • Vejledning om socialt kapitel i staten

Bilag: Vejledning om socialt kapitel - 2015

Uge 13, nr. 1. 29. marts 2016

Læs om:

 • Rigsrevisionen om aflønning af ledere, personaleforplejning, omfang af gaver og repræsentation mv. - Erhvervsuddannelsesområdet
 • Løntabeller er opdateret
 • Presse

Bilag:

Hyrdebrev

Vejledende retningslinjer vedr. gaver

Vejledende retningslinjer vedr. personaleforplejning

Vejledende retningslinjer vedr. repræsentation

Nedenfor kan du se udsendelserne for februar

Uge 5, nr. 1, 1. februar 2016

Læs om:

 • Opgaveoversigten - på alle områder, som er reguleret af lov 409
 • Korrekt opgørelse af arbejdstid
 • Lærernes Pension giver tilbud om hjælp til sygemeldte medlemmer
 • Presse

Uge 6, nr. 1, 8. februar 2016

Læs om:

 • Faglig Landskonference for LO- og FTF-tillidsvalgte den 5. marts 2016 i Silkeborg
 • Folketinget holder åbent samråd om opgaveoversigter
 • Presse

Bilag:

Invitation til faglig landskonference

 

Uge 7, nr. 1, 15. februar 2016

Læs om:

 • Gratis udviklingsseminarer tre steder i landet
 • Undervisningsministeren: Der skal udleveres en opgaveoversigt
 • Kontingent for medlemmer, som var lockoutet i april 2013
 • FOAS' sprogcenteroverenskomst underskrevet
 • Presse

Uge 8, nr. 1, 22. februar 2016

Læs om:

 • Til alle interesserede medlemmer. Send gerne videre: Kom og vær med til at påvirke Uddannelsesforbundets politik! Hvordan får vi flere unge til at tage en ungdomsuddannelse
 • Temakursus den 6. - 8. april 2016
 • Repræsentantskabsmødet den 26. maj - sæt kryds i kalenderen.

Uge 9, nr. 1, 29. februar 2016

Læs om:

 • Temakursus den 6. - 8. april 2016
 • Åbent medlemsmøde den 20. - 21. maj 2016 i Sjællandsregionen
 • Seniormøde i København 17. marts 2016
 • Styrelsen for It og Læring lancerer en kampagne om it-sikkerhed på ungdoms- og voksenuddannelser
 • Presse
 
Nedenfor kan du se udsendelserne for januar

Uge 2, nr. 1, 11. januar 2016

 • Opgaveoversigten og opgørese af arbejdstid - alle Uddannelsesforbundets områder, som er reguleret af lov 409
 • Der kan være hjælp at hente - medlem af lærernes Pension og sygemeldt
 • Seniormøde - medlemmer med pension i Lærernes Pension
 • Presse

 
Bilag:
Invitation seniormøde Fredericia 

Der kan være hjælp at hente

 

Uge 3, nr. 1, 18. januar 2016

Læs om:

 • Opgaveoversigten og opgørelse af arbejdstid - på alle uddannelsesforbundets områder, som er reguleret af lov 409
 • Forlig i sag om afvikling af "buffertimer" på erhvervssskoleområdet
 • 3. liv-kurser i 2016
 • Invitation til afskedsreception
 • Presse

Bilag:
Aftale vedr. buffertimer

 

Uge 4, nr. 1, 25. januar 2016

Læs om:

 • Udlicitering af undervisning mv. til private uden overenskomst – særligt på erhvervs­skoleområdet
 • Lønudviklingen i forhold til det private område forringes i 2016på statens område – tag initiativ til lokale lønforhandlinger
 • Presse