Dette fokus kan rettes mod en række formelle sammenhænge og ved at understøtte udarbejdelsen af en god proces og et godt indhold i et introduktionsprogram.

Som eksempler kan nævnes:

Personalepolitikken

  • Forsøg at få fastlagt en personalepolitik, der beskriver rammerne omkring stillingsopslag, ansættelsessamtaler og introduktion af nyansatte.

Ansættelsessamtalen

  • Forsøg at understøtte, at alle væsentlige oplysninger gives ved ansættelsessamtalen.

Ansættelsesbrev

  • Forsøg at sikre, at den nyansatte hurtigt modtager sit ansættelsesbrev.

Lønforhandling

  • Forsøg at understøtte, at der foregår en reel lønforhandling mellem dig som tillidsrepræsentant og ledelsen for den nyansatte, inden den nyansatte accepterer stillingen.

Introduktionsprogram

  • Forsøg at understøtte, at der udarbejdes en god proces og et godt indhold i et introduktionsprogram for den nyansatte.

Mentorordning/supervision

  • Overvej og afklar, om der skal etableres mentorordninger, supervision eller lignende for den nyansatte?

Fag- og opgavefordelingen

  • Hvorledes tages der hensyn til den nyansatte ved fag- og opgavefordelingen?

Kompetenceudvikling

  • Hvorledes sikres det, at man planlægningsmæssigt tager højde for den nyansattes deltagelse i ansættelseskvalificerende uddannelse og anden kompetenceudvikling?

Rettidig omhu

  • Ansætter skolen i ”i god tid”, så der er reel tid til introduktion og opkvalificering?

Arbejdsmiljø- og trivsel

  • Kan skolen på anden måde bidrage til den nye lærers gode trivsel.