Som løsning peges på en god proces og et godt indhold i introduktionen af den nyansatte.

Hensynet til den nyansatte

For en nyansat lærer med kort anciennitet vil et jobskifte ofte være særligt krævende.
Der er tale om en ny kultur, nye kolleger, ny ledelse, nye opgaver og måske manglende erfaring med undervisning og tværfagligt samarbejde mm.
En god proces og et godt indhold for introduktionen kan understøtte:

  • Et godt og kvalificeret samarbejde med kolleger og ledelse
  • En hurtigere integration
  • Bedre trivsel for den nyansatte

Hensynet til kollegerne

En ny kollega i teamet kan indebære ekstra arbejdsopgaver i en periode.
En god proces og et godt indhold for introduktionen kan understøtte:

  • Kvalitet i arbejdsydelsen
  • Hurtig og reel aflastning af kollegerne
  • Bedre trivsel i teamet

Hensynet til skolen

Ansættelse af ny medarbejder er en økonomisk omkostning.
En god proces og et godt indhold for introduktionen kan understøtte.

  • Kvalitet i arbejdsydelsen
  • Et godt og kvalificeret samarbejde med kolleger, ledelse og elever. Jo hurtigere det sker jo bedre.