Nyansat lærer

Nyansættelser er en stor investering for både skole, kolleger og den nyansatte. Det er derfor vigtigt, at skolen har fokus på en god start i lærerlivet, så den nyansatte ønsker at fortsætte i jobbet.

Ved OK15 var der enighed mellem de centrale parter om, at have fokus på nye lærere, og at der på den enkelte skole må drøfte, hvordan nye lærere hjælpes. Som tillidsrepræsentant bør du derfor søge gennemført retningslinjer og principper for nyansatte lærere.

Dialogen mellem ledelse, lærere og tillidsrepræsentanter er afgørende for at nå de overordnede formål.

Som tillidsrepræsentant bør du have fokus på den nyansatte.

I resultatpapiret fra OK 15 er parterne enige om at understøtte en god start på lærerlivet, der medvirker til fastholdelse af nye medarbejdere.