Der bør heri indgå, hvordan der skabes gode og realistiske rammer for en sammenhængende og effektiv tid til forberedelsen. Formålet er at understøtte en god kvalitet i opgaveløsningen.

Din dialog som tillidsrepræsentant med ledelse bør omhandle nedenstående emner:

 1. Hvordan fastlægges lærerens tid til forberedelse?
  • Er det ledelsen, der udmelder rammer for tiden?
  • Er det læreren, der tager stilling til behovet (medgået tid)?
  • Opstilles der i fællesskab pejlemærker, som lærerne kan differentiere forberedelsestiden efter?
    
 2. Hvordan sikres det, at læreren effektivt kan forberede et undervisningsforløb?
  • Skal der fx afsættes hele/halve dage forud for forløbet?
    
 3. Hvordan sikres det, at læreren kan forberede den enkelte lektion?
  • Det drejer sig blandt andet om, at forberedelsestiden placeres i rimelig tid forud for lektionen
    
 4. Hvordan sikres lærerens daglige opfølgning på undervisningen?
  • Er der fx afsat et givet tidsrum i planlægningen til den daglige opfølgning?
    
 5. I hvilket omfang forestås undervisningen af den enkelte lærer alene og mellem kolleger?
   
 6. I hvilket omfang skal forberedelsen foregå på skolen? Kan en del af forberedelsen ske hjemmefra?
   
 7. I hvilket omgang kan læreren placere forberedelsestiden fleksibelt.
  Tilsvarende overvejelser kan gøres ift. at sikre rammer for lærernes mulighed for at samarbejde.