Du kan skabe overblik over lærernes opgaver og opgavernes tidsforbrug ved at downloade to skemaer, som hver enkelt lærer kan udfylde. Skemaerne kan kortlægge hvordan:

  • Den enkelte lærer kan levere en god undervisning uden overbelastning
  • Den enkelte lærer/lærergruppen kan bidrage kvalificeret i dialogen om opgaveoversigten
  • Den enkelte lærer/lærergruppen kan bidrage kvalificeret til dialogen om forberedelsestid til de lokale kvalitetsmål 

Det er vigtigt at afklare omfanget af det forventede tidsforbrug til forskellige arbejdsopgaver.
Det gælder for ledelsen i deres planlægning og i dialogen mellem lærer og ledelse om opgavernes kvalitet.

Skema og logbog

Redskabet består i et skema, hvor en lærer skriver, hvilke opgaver der præcist laves af vedkommende, og hvor lang tid de tager:

  1. Skemaet udfyldes med udgangspunkt i undervisningsforløb, fordi opgaver og tidsforbruget kan variere ift. undervisningsforløb.
    Eksempler på opgaver er anført til inspiration.
  2. Skemaet har til højre en boks med overskriften "forslag til ændret praksis".

Formålet er, at den enkelte lærer bliver bevidst om andre måder at udføre opgaven på og i stand til at prioritere, så tiden slår til.

Det vil være en fordel at føre logbog over opgaver og anvendt tid til opgaverne i en kort periode, inden skemaet udfyldes. Læreren opnår dermed et rimelig præcist billede af, hvilke opgaver der laves i forbindelse med forskellige aktiviteter.

Fælles overvejelser

Når den enkelte lærer har udarbejdet en opgavebeskrivelse, er det vigtigt at drøfte resultatet med kollegerne, så de i fællesskab kan reflektere over god pædagogisk praksis.

Diskussionen kan bidrage til fælles retningslinjer om tid til forskellige typer af opgaver.