Forberedelse

Ved OK15 er det i resultatpapiret aftalt, at der skal være fokus på kvalitet i opgaveløsningen. Særligt hæfter parterne sig ved, at vilkårene omkring forberedelsen skal være på plads.

Det betyder blandt andet, at man via planlægningen skal sikre: ● at læreren får tid til effektiv og sammenhængende tid til forberedelse ● at der skal være mulighed for at følge op på undervisningen ● at planlagt forberedelsestid skal respekteres Derudover er behovet for samarbejde mellem lærerne forøget. I aftaleteksten betones det, at man via planlægningen skal sikre, at lærerne får tid til at mødes om opgavevaretagelsen både i fag og tværfaglige sammenhænge. TR bør arbejde for tydelige retningslinjer, der sikrer gode rammer for forberedelsen og lærernes mulighed for at samarbejde.

Dialogen mellem ledelse, lærere og tillidsrepræsentanter er afgørende for at nå de overordnede formål.

Det følger af resultatpapiret, at der på skolerne skal finde en drøftelse sted om de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen.

Afdæk behovet for tid til opgaverne