Arbejdstilrettelæggelsen

Følgende retningslinjer for arbejdsplanlægningen tager afsæt i de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen:

Skema

Lærerens undervisningsskema meddeles så tidligt som muligt. 

Pauser

Alle pauser indgår i arbejdstiden. Læreren står til rådighed i pauserne.

Forberedelse og opfølgning

Der skal minimum tages højde for, at læreren og flere lærere i fællesskab

  • kan forberede sig forud for et undervisningsforløb
  • løbende kan tilpasse undervisningen til elevforudsætningerne
  • kan følge op på undervisningen

Planlægningen

Teams kan varetage den konkrete planlægning af undervisningen. Såfremt teams ikke er i stand til at planlægge inden for de givne rammer, varetages planlægningen af ledelsen.

Undervisningstid

Undervisningstiden for den enkelte lærer bør som udgangspunkt ikke planlægges med mere end 23,5 timer uge på EUD og 30,9 timer på AMU.

Overtid

Overtid skal så vidt muligt undgås.

Jævn fordeling

Arbejdstiden skal så vidt muligt fordeles jævnt henover normperioden.

Fleksibilitet

Læreren kan planlægge en del af arbejdstiden i henhold til den lokale aftale om flekstid og hjemmearbejde.

Arbejde i hjemme

Der er mulighed for at arbejde hjemmefra i henhold til den lokale aftale om flekstid og hjemmearbejde.

Opgavefordelingens hensyn til balance

Ved opgavetildelingen skal der sikres en balance mellem opgavemængde, og tiden der er til rådighed af hensyn til psykiske arbejdsmiljø og kvaliteten i undervisningen. 

Kompetenceudvikling

Der afsættes den nødvendige tid til kompetenceudvikling på baggrund af SUs retningslinjer og dialogen med den enkelte lærer.